Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Lean Management – czyli motywacja dla każdego

Lean Management – czyli motywacja dla każdego

Według psychologów, motywacja to zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, które ukierunkowują zachowanie danej osoby na osiągnięcie określonego celu – istotnych dla niej stanów rzeczy, czy też pewnych czynności prowadzących do pożądanych wyników. Innymi słowy, motywacja to, coś, co sprawia, iż robimy to, co robimy. I właśnie dlatego każdy człowiek tak bardzo różni się zarówno jej siłą, jak i treścią – motywacje są tak różne, jak różni są ludzie. Trudno więc o uniwersalną receptę na to, jak kogoś zmotywować. Motywować jednak warto – zwłaszcza w firmie.

Poprawnie funkcjonujący i spełniający swoje zadania dział HR to taki, który potrafi odpowiednio motywować pracowników, nie tracąc przy tym z oczu wymagań stawianych przez firmę oraz obowiązków stawianych przez pracodawców. W nowoczesnej koncepcji zarządzania firmą oraz zasobami ludzkimi, coraz częściej sięga się do modeli mających na celu nie tylko zwiększenie osiągnięć i wydajności pracowników, ale także zapewnienie im dobrostanu oraz komfortu pracy. Jedną z takich koncepcji, jest Lean Management – podejście oparte na doświadczeniach systemu produkcyjnego Toyoty. Do jej głównych założeń należy stworzenie elastycznej struktury organizacyjnej, która dzięki wyodrębnieniu mniejszych jednostek organizacyjnych jest w stanie sprawnie realizować zadania. W koncepcji ten, duży nacisk kładzie się na miękką stronę zarządzania pracownikami. Jednym z elementów szczególnie rozwijanych jest angażowanie wszystkich pracowników w procesy wewnętrzne firmy – przekonanie ich, iż pełnią ważną rolę w organizacji. Dzieje się tak m.in. podczas regularnych spotkań z kierownictwem firmy oraz dyskusjom na temat aktualnie realizowanych zadań. W Lean Management stosowane są narzędzia, które wspierają budowę przejrzystej komunikacji, takie jak choćby Value Stream Mapping, Metoda 5 razy dlaczego, Matryce kompetencji, 5S itp. Uwagę poświęca się także kulturze „no blame”, czyli takiemu podejściu, w którym pracowników nie wini się za ewentualne potknięcia i błędy, a raczej poszukuje rozwiązań zaistniałych problemów. W sposób znaczący wpływa to na dobrą atmosferę w firmie, a także zaangażowanie zespołu.

Na zaangażowanie istotnie wpływać można także indywidualne podejście do pracowników chcących się rozwijać i zwiększać kompetencje. W zarządzaniu zasobami ludzkimi, warto więc zachęcać pracowników do rozwoju oraz ułatwiać im to, poprzez choćby możliwości dostosowania czasu pracy do ich dodatkowych zajęć. Warto także organizować szkolenia wewnątrz organizacji, które pozwoliłyby ambitnym jednostkom na zdobycie wiedzy, czy umiejętności, które następnie mogłyby wykorzystywać na potrzeby przedsiębiorstwa.

Od lat wiemy doskonale, iż każdą osobę motywuje coś innego – w końcu nie to ładne, co ładne, a co się komu podoba. Kiedy w latach 50. i 60. Frederick Herzberg prowadził badania na temat czynników motywujących ludzi do pracy, wydawało się nam, że jesteśmy już o krok od magicznej formuły na to, jak sprawić, abyśmy kończyli pracę szczęśliwi i dobrze zmotywowani do tego, aby do niej powrócić. Niestety, wielu pracodawców nadal zapomina o tym, iż satysfakcja jest rzeczą indywidualną i indywidualne powinno być także podejście do każdej osoby.

Dodaj komentarz