Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


International Business – nowa generacja kadry kierowniczej

International Business – nowa generacja kadry kierowniczej

Światowe procesy globalizacyjne nieustannie stawiają różnorakie wyzwania przedsiębiorstwom – nie tylko w skali lokalnej, ale również w kontekście międzynarodowym. Rozumienie tych procesów, ze wskazaniem głównych czynników wpływających na obszary biznesu, a także identyfikowanie wyzwań i możliwości zarządzania firmą w środowisku biznesowym to niezwykle cenne umiejętności i rozwojowy kapitał na przyszłość.

International Business to specjalność , która pozwala pojąć meandry procesów globalizacyjnych i przełożyć je na język korzyści biznesowych, co znacznie zwiększa możliwość późniejszego zatrudnienia absolwentów zarówno w międzynarodowej korporacji, jak i w lokalnych firmach, które działają w globalnym otoczeniu. Program studiów, dostosowany do aktualnych wymogów rynku , pozwala zdobyć pożądaną wiedzę o najważniejszych obszarach działania przedsiębiorstw, strategiach biznesowych i sposobach kształtowania dobrych relacji z klientami. Zajęcia prowadzone są po angielsku, co sprzyja osiągnięciu sukcesu zawodowego praktycznie na całym świecie.

Jakie korzyści?

Program specjalności International Business przykłada szczególną wagę do nauczenia studentów trudnej umiejętności prowadzenia biznesu i skutecznych działań w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy, dlatego skupia się na wprowadzaniu przedmiotów, które szczegółowo omawiają regulacje prawne czy sposoby finansowania działalności gospodarczej na gruncie międzynarodowym. Jest to wiedza praktyczna, która może potem z powodzeniem zostać wykorzystana w trakcie prowadzenia dużych projektów dla międzynarodowych korporacji. Wykładowy język angielski nie tylko stanowi wartość dodaną wykładanych zajęć, ale także pozwala odtworzyć warunki pracy w zróżnicowanym językowo zespole specjalistów. Kończąc studia w WSB, absolwenci opuszczają mury uczelni bogatsi m.in. o umiejętność analitycznego myślenia, wiedzę z dziedziny definiowania podstawowych czynników działania na rynku globalnym oraz roli, jaką odgrywają na nim organizacje i przedsiębiorstwa, a także wyposażeni w skuteczne mechanizmy prowadzenia pracy grupowej przy jednoczesnym indywidualnym rozwoju własnych kompetencji.

Co po studiach?

Ponieważ International Business to specjalność interdyscyplinarna, która umożliwia pozyskanie dużego zakresu wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, również perspektyw przyszłego zatrudnienia nie da się zawęzić do jednej tylko instytucji czy urzędu. Absolwenci International Business bez trudu znajdą pracę m.in. w konsultingu międzynarodowym, działach handlu zagranicznego dużych korporacji, w agencjach i urzędach publicznych, które zajmują się obsługą podmiotów zagranicznych oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Znajomość zasad zarządzania w środowisku międzynarodowym, biegłe posługiwanie się biznesowym angielskim i umiejętność prowadzenia dokumentacji i korespondencji w tymże oraz – przede wszystkim – wiedza dotycząca prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem różnic kulturowych, sprawia, że absolwenci International Business będą pożądanym nabytkiem w każdej firmie na każdym, nawet najwyższym, szczeblu kierowniczym.

Dodaj komentarz