Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Z tych powodów możesz usłyszeć: „Odchodzę!”

Z tych powodów możesz usłyszeć: „Odchodzę!”

Co robi większość Polaków, by otrzymać awans lub podwyżkę? Szuka nowego pracodawcy – tak wynika z raportu „Wygoda kontra rozwój” stworzonego przez portal Pracuj.pl. Te wyniki nie najlepiej świadczą o pracodawcach.

Managerowie, nieinteresujący się sytuacją swoich podwładnych i ich planami zawodowymi mogą łatwo przegapić moment, w którym pracownik podejmie decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia. Kiedy można spodziewać się, że osoby zatrudnione w firmie uciekną do innego pracodawcy?

Bez perspektyw, z niską płacą

Pracownicy, którzy czują się za słabo wynagradzani najczęściej myślą o innej pracy. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 66 proc. aktywnych zawodowo Polaków nie zastanawiałoby się długo, gdyby inna firma zaproponowałaby wyższą pensję. Kadra zarządzająca powinna zwracać również uwagę na docenianie podwładnych, ponieważ więcej niż co drugi polski pracownik przyznaje, że prędzej otrzyma awans lub podwyżkę, jeśli przejdzie do innej firmy, niż gdy pozostanie w tym samym miejscu (56 proc. takich odpowiedzi). Dbanie o karierę pracowników, odpowiednie wynagradzanie i docenianie ich pracy ma duży wpływ na zmniejszenie rotacji personelu.

Nie tak się umawialiśmy

Blisko jedna trzecia pracowników rozpoczęłaby poszukiwania nowego zatrudnienia, gdyby poprzedni pracodawca zmieniłby dotychczasowe warunki umowy. Podobny odsetek osób wyraził chęć zmiany miejsca pracy w przypadku redukcji wynagrodzenia. 29 proc. opuściłoby tonący statek, czyli złożyłoby wymówienie, gdyby w przedsiębiorstwie pogorszyła się sytuacja finansowa. Niewiele osób mniej (23 proc.) rzuciłoby pracę, gdyby popsuła się atmosfera wśród personelu. Kolejne czynniki, to te wymienione już poprzednio, tj.: informacja, że na podobnym stanowisku w innej firmie można zarobić więcej (19 proc.) oraz brak perspektywy rozwoju (15 proc.). Dla 12 proc. Polaków istotnym powodem do zmiany miejsca zatrudnienia byłaby nowa lokalizacja siedziby przedsiębiorstwa

Dodaj komentarz