Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Polskie korporacje słabo przygotowane na kryzys

Polskie korporacje słabo przygotowane na kryzys

Deloitte i Forbes Insights przeprowadzili niedawno badania poświęcone kryzysowi zaufania („A crisis of confidence”). Wnioski jakie z niego płyną pozwalają przypuszczać, iż w korporacjach wzrasta świadomość zagrożeń czyhających na przedsiębiorstwa. Niestety, wiedza na ten temat nie przekłada się na poziom przygotowania do reakcji w sytuacji kryzysowej.

Deloitte o wynikach swoich analiz opowiadała na XXVI Forum Ekonomicznym organizowanym w Krynicy-Zdroju. Skupili się oni na tym, jak bezpieczenie prowadzić biznes w Polsce, czyli najogólniej rzecz ujmując, na tematyce efektywnego zarządzania ryzykiem. Które w biznesie było, jest i będzie wyjątkowo wysokie – chodzi bowiem o zjawiska takie jak ryzyko wynikające z dynamicznego rozwoju technologii, przeciwdziałanie nieprawidłowościom takim jak nadużycia czy korupcja, a także zapewnienie zgodności funkcjonowania organizacji biznesowej. I choć rośnie rola tzw. „compliance” (czyli zarządzania problematyką zgodności, świadomości zagrożeń itp), trudno mówić o lepszym przygotowaniu do nich – polskie korporacje nadal borykają się z poważnym problemem tam, gdzie przewidywać należy niespodziewane. Na przykład częste zmiany sytuacji prawnej.

Wyniki badań „Kryzysu zaufania” wskazują, że 76% członków zarządu uczestniczących w badaniu jest pewna tego, że przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej, jednak mniej niż połowa respondentów sama podjęła kroki przygotowawcze w razie takiej okoliczności. Niestety, bardzo wiele organizacji nie podejmuje absolutnie żadnych działań służących eliminacji ewentualnych zagrożeń. Nie najlepiej mają się także systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, które w wielu wypadkach wymagają daleko idących modyfikacji.

Jest rzeczą oczywistą, iż znacznie bardziej korzystniej i efektywniej jest zapobiegać niż leczyć – przewidywanie i przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej wydaje się być w biznesie najlepszą ścieżką do sukcesu. Gdy dochodzi do kryzysu, przedsiębiorstwa borykać mogą się nie tylko z problemami finansowymi czy też negatywnym, a nawet niszczącym wpływem tejże na funkcjonowanie organizacji, ale także problemem reputacji firmy, która nierzadko bezpośrednio odbija się na jej zyskach. Powrót do punktu wyjścia trwa niekiedy całe lata.

Dodaj komentarz