Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Wymiana walut dla firm

Wymiana walut dla firm

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej rozszerzają swoją działalność na zagraniczne rynki; wykorzystują w ten sposób nowe możliwości, które pozwalają im na rozwój firmy i pozyskanie strategicznych partnerów. Aby prowadzić efektywny biznes na rynku międzynarodowym, muszą często korzystać z wymiany walut; jest to właściwie niezbędne, jeśli chodzi o eksport lub import usług i towarów z innych krajów. Nie dziwi zatem, że przedsiębiorcy szukają oferty, która zapewni im jak najlepsze warunki wymiany walut. Priorytetem jest nie tylko niska stawka, ale również profesjonalna obsługa i ułatwiony dostęp do najważniejszych informacji.

Co jest podstawą wymiany walut?

Za najważniejszy czynnik towarzyszący wymianie walut można uznać spread transakcyjny, czyli różnicę między kursem, po którym sprzedawana jest obca waluta a kursem kupna tej waluty. Spread wyraża się w procentach lub nominalnie – podstawową zasadą przy analizowaniu spreadu jest jego wysokość. Im wyższy, tym gorzej dla klienta – osoba dokonująca wymiany osiągnie mniejszy zysk. Banki jednak coraz częściej dostosowują się do potrzeb klientów, dzięki czemu koszty ponoszone przez użytkowników są minimalizowane.

Wymiana walut w banku: najkorzystniejsze rozwiązanie

Część przedsiębiorców często zastanawia się, gdzie najkorzystniej wymienią pieniądze. Odpowiedź sprowadza się do dwóch opcji–banku lub kantoru (w obu przypadkach można najczęściej korzystać z pośrednictwa Internetu). Czym jednak oferty proponowane przez obie instytucje różnią się między sobą? Po pierwsze, w przypadku banku, jeśli Klient posiada rachunki obu walut, można swobodnie dokonywać między nimi przelewu, a przewalutowanie nastąpi w sposób automatyczny. Niestety, duża część banków udostępnia kursy walut jedynie 2-3 razy dziennie, co w znaczny sposób utrudnia sprawne korzystanie z oferty. Jest to wada szczególnie uciążliwa głównie dla przedsiębiorców, którzy bardzo często muszą na bieżąco monitorować sytuację na rynku. W związku z tym niektóre banki (np. mBank) wprowadziły znaczne ułatwienie – dzięki wyborowi specjalnych opcji, użytkownik korzystający ze specjalnej platformy walutowej może na bieżąco oceniać kurs walutowy. Dzięki możliwym powiadomieniom (wystarczy, że osoba korzystająca z platformy zaznaczy odpowiednią opcję) jest w stanie wykonać przelew natychmiast, np. za pośrednictwem Internetu. Na tle takiej oferty kantor nie wypada już tak atrakcyjnie; wprawdzie całkowity czas wymiany wynosi zazwyczaj około 30 minut, jednak kantory nie proponują klientom dodatkowych możliwości. Ponadto, jak powszechnie wiadomo, transakcje dokonywane bezpośrednio za pośrednictwem banku są bezpieczniejsze i pewniejsze.

Kto może skorzystać z oferty wymiany?

Podstawowe pytanie, jakie powinno zostać zadane przy niemal każdej ofercie bankowej, brzmi: kto może z tego skorzystać? Wymiana walut sama w sobie nie jest usługą, do której dostęp jest utrudniony lub może z niej korzystać tylko niewielka grupa osób. Dość często wymiany dokonują ludzie, którzy wybierają się na wakacje lub interesuje ich zaciągnięcie kredytu w walucie obcej. Niektóre osoby zajmują się inwestycjami, które opierają właśnie na kursach walut. Mimo to grupą, która najczęściej korzysta z podobnych transakcji są przedsiębiorcy. Jest to spowodowane rozszerzeniem możliwości handlowych i usługowych, dzięki czemu firmy coraz częściej podejmują działania na terenie innego kraju. Transakcja wymiany walut jest w takim wypadku oczywiście niezbędna, co zmusza przedsiębiorców do szukania najatrakcyjniejszej oferty. Oznacza to, że wybierając najlepszą usługę dla siebie właściciele firm kierują się różnymi aspektami; coraz częściej jest to koszt usługi, jej profesjonalizacja, a nawet personalizacja, jeśli chodzi o dostęp do różnych informacji. Tutaj kwestia dostępu już nie jest taka oczywista; większość platform bankowych oferujących dodatkowe usługi kieruje je niekiedy do bardzo wąskiej grupy odbiorców, uzależniając je często od wielkości przedsiębiorstwa. Inną politykę prowadzi na przykład mBank, który udostępnia swoim klientom Platformę walutową skierowaną do wszystkich grup przedsiębiorców, którzy dokonują wymiany walut. Swoją usługę kieruje również do innej grupy odbiorców – właścicieli firm, którzy planują zabezpieczenie swojego ryzyka walutowego. Oznacza to, że grupa adresatów platformy jest naprawdę szeroka i daje dużo możliwości większej liczbie zainteresowanych.

Korzyści z dostępu do platformy

Jakie mogą być korzyści z dostępu do podobnej platformy walutowej? Po pierwsze, wymiana walutowa następuje natychmiast po zleceniu przez przedsiębiorcę – oznacza to, że cała operacja następuje po kursie, który był sprawdzany przez zleceniodawcę. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie uniknąć sytuacji, w której wymiana nastąpi w niekorzystnym dla niego momencie. Możliwość składania ofert kupna i sprzedaży walut po określonym kursie to jednak tylko podstawowa funkcja platformy; dla coraz większego grona odbiorców ważniejsze są spersonalizowane elementy oferty. To przede wszystkim możliwość zapisywania własnych ustawień, śledzenie aktualnych kursów walutowych w dowolnej porze czy nawet inteligentny system powiadomień (SMS/MMS), który informuje przedsiębiorcę o zapisanym wcześniej, preferowanym przez niego kursie walut. W przypadku oferty mPlatformy walutowej, są to zresztą tylko niektóre rozwiązania ułatwiające bieżące monitorowanie rynku walutowego. Całość stanowi kompleksowe narzędzie do obserwacji i wymiany walut.

Natychmiastowa transakcja

Najważniejszym elementem wzorcowo działającej platformy jest natychmiastowa transakcja. Oprócz możliwości składania ofert kupna i sprzedaży po określonym kursie i wymiany walut, zakres tej usługi został znacznie rozszerzony, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy szukają dla siebie jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mowa o zawieraniu transakcji bez dodatkowych kosztów lub prowizji czy nawet możliwości uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych. Dużym udogodnieniem jest niewątpliwie zawieranie transakcji za pośrednictwem samej platformy. Osoby, które nie rozstają się z komórką, z pewnością ucieszą się z możliwości dokonywania operacji za pomocą telefonu.

Planowanie strategiczne: optymalizacja zarządzania ryzykiem walutowym

Dla przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym ważna jest nie tylko korzystna wymiana walutowa, duże znaczenie ma również zarządzanie ryzykiem walutowym. Obecna sytuacja ekonomiczna na świecie pozwala przypuszczać, że zmienność rynku walutowego będzie stale wzrastać, co oznacza poważne utrudnienia dla wszystkich firm działających poza granicami kraju. Aby móc zabezpieczyć się przed prawdopodobnymi wahaniami, które będą wykraczały poza aktualne normy, należy opracować odpowiedzialny plan zarządzania rynkiem walutowym. Takie działanie pozwoli na realistyczne przewidywanie potencjalnych zysków firmy; będzie to możliwe dzięki lepszej znajomości przyszłej relacji dochodów i kosztów przedsiębiorstwa. Osoby czuwające nad bezpieczeństwem firmy i realizacją zamierzonych celów mogą korzystać z takich instrumentów jak Walutowa Transakcja Terminowa, Opcje walutowe czy Walutowa Zamiana Transakcji Stóp Procentowych. Kogo najbardziej powinno zainteresować zarządzanie ryzykiem walutowym? Są to wszystkie firmy, które prowadzą wymianę handlową z zagranicą lub finansują działalność kredytami denominowanymi w walutach obcych.

Prostsze niż kiedykolwiek

Coraz więcej instytucji – niezależnie czy mowa o bankach czy o kantorach – stara się dopasować do potrzeb swoich klientów. Przedsiębiorcy są szczególną grupą na rynku finansowym, ponieważ to oni generują znaczne dochody i najczęściej korzystają z usług związanych z dokonywaniem transakcji. Oznacza to, że proponowana przez daną instytucję oferta musi być dopasowana pod każdym względem do wymagań przedsiębiorców; większe możliwości mają w tym zakresie banki, które dysponują szerszym wachlarzem usług. Przykładem najbardziej spersonalizowanej oferty jest wspominana już mPlatforma Walutowa, z którą można zapoznać się na stronie https://www.mbank.pl/firmy/obsluga-walutowa/mplatforma-walutowa/.

Dodaj komentarz