Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Risk management w tradingu

Risk management w tradingu

Handel kontraktami CFD, czyli spekulowanie kursami walut, jest niezwykle ryzykowny. Handel na rynku walut oparty jest głównie o mechanizm lewarowania, który z jednej strony daje szanse na duże zyski, ale z drugiej stwarza niebezpieczeństwo poważnych strat. Dlatego też konieczne jest nie tylko zrozumienie ryzyka, na jakie się decydujemy, ale również zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem (ang. risk management).

Podstawą zarządzania ryzykiem jest urozmaicenie portfela inwestycyjnego oraz ograniczenie swojego kapitału. Spekulant w pierwszej kolejności musi określić jakie inwestycje leżą w zakresie jego możliwości i jak wysoką dźwignię jest w stanie zaakceptować. Po drugie, dobrym sposobem zabezpieczenia portfela jest jego zróżnicowanie. Polegać ono powinno na zakupie różnych instrumentów (np. kombinacji walut i akcji) oraz ich geograficzną dywersyfikację. Pamiętać przy tym jednak należy, aby raczej nie inwestować w egzotyczne instrumenty, które charakteryzują się dużą zmiennością, a co za tym idzie łączą się z dużym ryzykiem strat.

Umiejętne zarządzanie ryzykiem podczas spekulacji walutowych wymaga również odpowiedniego ustawienia kilku narzędzi, które są elementem strategii ochrony naszego kapitału. Najważniejszymi z nich są Stop Loss i Take Profit. Pierwsze z nich jest zleceniem ochronnym, które ma na celu zabezpieczenie inwestora przed niekontrolowaną stratą z inwestycji w instrumenty pochodne. Ustawienie limitów straty sprawi, że po ich osiągnięciu dana pozycja jest automatycznie zamykana. Możliwe jest również skorzystanie z tzw. stop loss kroczącego, które sprawia, że dane zlecenie przemieszcza się w kierunku korzystnym dla spekulanta, zachowując przy tym pewną odległość od bieżących cen rynkowych. W momencie, gdy notowania stają się niekorzystne dla inwestora stop loss kroczący zamiast spadać w dół pozostaje na ostatnio osiągniętym poziomie.

Drugim często stosowanym narzędziem jest take profit. Dzięki niemu spekulant określa poziom zysku, na którym chciałby zakończyć transakcję. W chwili, gdy tak się dzieje, platforma automatycznie zamyka transakcję.

Dodaj komentarz