Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dyskryminacja kobiet szkodzi firmie

Dyskryminacja kobiet szkodzi firmie

Dyskryminacja ze względu na płeć to jedna z najczęściej występujących form dyskryminacji na świecie. Nawet w postępowych krajach, które szczycą się kulturą równości, płace kobiet są niższe niż płace mężczyzn zajmujących to samo stanowisko. Nawet jeśli różnice nie są duże, nie ma na świecie kraju, w którym przedstawicielki płci pięknej zarabiałyby więcej niż mężczyźni. Równouprawnienie jest jednak coraz częściej tematem, który podejmują same przedsiębiorstwa. Jednym z liderów na tym polu jest Procter&Gamble, jedna z największych korporacji w branży FMCG na świecie. Aż 44% stanowisk menadżerskich w biurach P&G w Polsce zajmują kobiety. 

Za przykładem takich firm jak Procter&Gamble idą również inni. Niedawno kilkadziesiąt firm, wśród których wymienić można Amazon, Cisco czy PwC zobowiązało się do wprowadzenia równych płac niezależnie od płci. Wszystko zmierza więc w dobrym kierunku. Szkoda, że dopiero w sto lat po przyznaniu kobietom praw wyborczych. Jak widać równouprawnienie postępuje bardzo wolno.

Specjaliści podkreślają, że równouprawnienie jest jedną z podstaw, które sprawiają, że pracownik będzie czuł się doceniony, włączony i zintegrowany w pracę firmy i jej misję, co potwierdzają nie tylko obserwacje prowadzone w firmach stosujących zasady równości płci, ale również naukowe badania. Podkreśla się również, że różnorodność (z zastosowaniem równości) jest kluczem do innowacyjności przedsiębiorstwa. Pracownicy różniący się od siebie płcią, wiekiem, pochodzeniem społecznym czy etnicznym wnoszą bowiem inne doświadczenia, co przekłada się na większą pomysłowość zespołu.

Aby równouprawnienie postępowało pracodawcy muszą zrozumieć, że oprócz samej pracy pracownicy mają również życie rodzinne. Dlatego powinni umożliwić swoim pracownikom, tam gdzie to możliwe, elastyczne formy pracy, które pozwolą np. ojcu lub matce odebrać dziecko z przedszkola czy szkoły o 16 lub pracy zdalnej. Takie właśnie rozwiązania stosuje P&G, jak podkreśla Aleksandra Petryga, HR Country Manager firmy na Polskę. Rozwiązań takich nie można jednak ograniczać tylko do kobiet. Czasy, gdy tylko one zajmowały się wychowaniem dzieci, już dawno minęły.

Dodaj komentarz