Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Piękniejsze oblicze gospodarki, czyli o kobietach pracujących

Piękniejsze oblicze gospodarki, czyli o kobietach pracujących

W ostatnich latach na rynku pracy coraz więcej mówi się o równouprawnieniu pod względem płci. Nikogo raczej nie dziwi bowiem fakt, że kobiet aktywnych zawodowo jest w Polsce znacznie mniej niż mężczyzn. Niektóre środowiska usilnie starają się odmienić ten stan rzeczy, zachęcając pracodawców do częstszego zatrudniania kobiet. Efekty tych działań zobaczymy zapewne za kilka lat. By mieć jednak porównanie, warto odnieść się do aktualnej sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Ile pań (i w jakich branżach) jest dziś aktywnych zawodowo?

Między inżynierią a HR-em

Jak wynika z badania Raport Płacowy (edycja jesień 2017) przeprowadzonego przez firmę Advisory Group TEST Human Resources, w analizowanych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 35% kobiet. Panie pracują na różnorodnych stanowiskach, od tych związanych z zarządzaniem firmą po specjalistyczne oraz fizyczne. Jeśli chodzi o kobiety zarządzające organizacją, jest ich 14%. Pod względem obszarów, najmniej pań pracuje w inżynierii (16%), następnie w IT (19%). Odrobinę więcej kobiet zatrudnia się w obszarze logistyki i zakupów (23%), jeszcze więcej zaś w badaniach i rozwoju (27%). Stan niemal doskonałej równowagi pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn widoczny jest zaś w obszarze jakości, gdzie pracuje już 48% pań, a także w obsłudze klienta (53% kobiet). Znacząca przewaga płci pięknej rozpoczyna się zaś w branży marketingowej, gdzie pracuje 56% kobiet i dalej wzrasta w administracji i prawie (67%), PR-rze (74%) oraz centrach nowoczesnych usług dla biznesu – SSC/BPO (77%). Nigdzie jednak nie pracuje tyle kobiet, co w branży zarządzania zasobami ludzkimi – w badanych firmach, stanowiska HR są zajęte przez panie w aż 89%, co jest absolutnie rekordowym wynikiem w stosunku do poprzednich obszarów.

Twarde vs. miękkie

Powyższe zestawienie wyraźnie wskazuje na występowanie pewnej zależności – im bardziej miękkie kompetencje są w danej branży potrzebne, tym chętniej kobiety podejmują tam zatrudnienie. Różnica między inżynierią a branżą HR jest przecież miażdżąca – w tej pierwszej wymagana jest konkretna, “twarda” wiedza, w drugiej zaś istotną rolę grają zdolności interpersonalne. Pierwszy rodzaj pracy podlega wielu schematom, drugi zaś jest nieuchwytny, gdyż opiera się wyłącznie na nieustannych kontaktach z ludźmi. Naukowcy dawno potwierdzili już zaś, że kobiety znacznie lepiej radzą sobie na tym gruncie niż mężczyźni. Czy kiedykolwiek uda się więc osiągnąć idealną równowagę i na rynku pracy zakończy się osławiona “walka płci”? Cóż, przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, czy jakakolwiek walka rzeczywiście ma miejsce. Być może jest bowiem tak, że – z nielicznymi wyjątkami – kobiety świadomie wybierają po prostu inne zawody niż mężczyźni. Panie zawsze będą zresztą występować na rynku pracy w mniejszości – nie tylko szybciej przechodzą bowiem na emeryturę, ale przede wszystkim wychowują dzieci. A rola ta, mimo że nie przekłada się na bezpośredni wzrost PKB, pod względem społecznym równie znacząca co podejmowanie pracy zawodowej.

Dodaj komentarz