Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zarządzanie różnorodnością: obowiązek z korzyścią

Zarządzanie różnorodnością: obowiązek z korzyścią

Każdy manager wie, że główny problem zarządzania zasobami ludzkimi polega na tym, iż każdy człowiek jest inny, wiec wymaga indywidualnego podejścia. Im więcej różnych osobowości, tym trudniej pokierować pracą zespołu. Różnorodność wcale nie musi być wadą, jeśli jest dobrze zarządzana.

Czym właściwie jest różnorodność? Najprościej mówiąc jest to zespół cech, które odróżniają ludzi od siebie. Mowa tu o zewnętrznych, „biologicznych” cechach jak wiek, płeć czy kolor skóry, ale także wewnętrznych, takich jak cechy charakteru, mentalność, usposobienie, zdobyte doświadczenia i wykształcenie. W perspektywie organizacji znaczenie ma także pozycja w firmie, status społeczny, a nawet wysokość zarobków. Co jest zadaniem managera? Dobry lider powinien stworzyć takie warunki pracy, by każdy mógł czuć się dobrze i swobodnie ze swoimi indywidualnymi wymiarami różnorodności. Jak to osiągnąć?

Walka o równouprawnienie

Zarządzanie różnorodnością w głównej mierze polega na przeciwdziałaniu dyskryminacji. Zwłaszcza w polskich przedsiębiorstwach mamy wciąż do czynienia z brakiem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, co najlepiej widać na przykładzie wynagrodzeń. Sytuacja dotyczy także dyskryminacji ze względu na wiek. Osoby w grupie 50+ mają duże problemy ze znalezieniem dobrej pracy, o czym świadczy spore bezrobocie wśród tych osób. Jeszcze w innej sytuacji są osoby niepełnosprawne, które potrzebują nie tylko wsparcia i zrozumienia, ale także konkretnych udogodnień (podjazdów dla wózków, specjalnego sprzętu itd.). Zarządzanie różnorodnością polega więc na przeciwdziałaniu takim rozwiązaniom, które mogłyby dyskryminować inne osoby ze względu na daną cechę. Wyrównywanie szans i udzielanie dostępu osobom wykluczonym do powszechnych działań to podstawa zarządzania różnorodnością. Każdy pracownik powinien czuć się doceniany i ważny dla organizacji.

Razem możemy więcej

Z zagadnieniem zarządzania różnorodnością wiąże się pojęcie synergii. Jest to proces, który polega na połączeniu sił kilku jednostek i skierowaniu ich w jeden wspólny cel, którego pojedynczym elementom nie udałoby się osiągnąć. Skuteczne zarządzanie różnorodnością nie polega bowiem tylko na przeciwdziałaniu dyskryminacji. Zespół składający się z wielu różnych osobowości może osiągnąć znacznie więcej niż grupa ludzi o takich samych cechach albo każdy z osobna. Rolą managera jest jednak takie zarządzanie zespołem, by wykorzystać wszystkie te wartości do osiągnięcia sukcesu. Różnorodne zespoły, działające synergetycznie zyskują o wiele wyższe efekty biznesowe. Na przykład kobiety widzą zjawiska inaczej niż mężczyźni, wykorzystują inne elementy mózgu, włączają emocje, natomiast mężczyźni skupiają się na celu i kalkulacji. Połączenie tych cech daje silny i skuteczny zespół w firmie.

Zarządzanie różnorodnością bynajmniej nie polega na niwelowaniu różnic i ujednolicaniu organizacji. Wręcz przeciwnie – to dostrzeganie tych wymiarów i wykorzystywanie ich, po to by osiągnąć cel, który wszystkim przyniesie korzyści.

Przykładem promowania i stosowania w praktyce tego typu zarządzania jest Karta Różnorodności, czyli międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Unię Europejską, której członkiem jest także Polska.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Dodaj komentarz