Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Pokolenie Z na rynku pracy. Jakie jest naprawdę?

Pokolenie Z na rynku pracy. Jakie jest naprawdę?

Pokolenie Z to osoby urodzone po 1990 roku. Najstarsze z nich nie mają dziś jeszcze 30 lat. Oznacza to, że wiele z nich wchodzi dopiero na rynek pracy. Niestety, dla pracodawców wiąże się to ze sporym wyzwaniem – przedstawiciele pokolenia Z wyznają bowiem nieco inne wartości niż oni. Jak przystosować się więc do zmian, które prędzej czy później nadejdą, a przede wszystkim – czy naprawdę jest się czego obawiać?

Z technologią na ty

Największe przepaści między pokoleniami dotyczą chyba szybko rozwijającej się technologii. Młodzi ludzie aktywnie czerpią dziś z dostępności smartfonów, podczas gdy ich rodzice podchodzą do tego z dystansem – pamiętając jeszcze czasy, gdy takich dobrodziejstw po prostu nie było. Dla pracodawców, zdolność ekspresowego “zaprzyjaźnienia się” z technologicznymi nowinkami jest jednak zdecydowanym plusem. Na rynek wchodzi bowiem dziś mnóstwo rozwiązań opartych na systemach komputerowych, które pomagają w codziennej pracy organizacji. Problem w tym, że przedstawiciele pokolenia Z często są uznawani za roszczeniowych, kapryśnych i egoistycznych. Czy naprawdę jednak jest tak źle?

Harmonia najwyższą wartością

Jak głoszą wyniki badania “Zmiany pokoleniowe na rynku pracy -XYZ”, opracowanego przez dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk wraz z zespołem Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia, dla przedstawicieli pokolenia Z szczególnie ważna z punktu widzenia pracy jest samodzielność i bycie niezależnym (57% odpowiedzi). Ważniejsze dla respondentów były tylko zdrowie i rodzina (odpowiednio 67% i 75%). Widać tu więc tendencję zmierzającą do modelu work-life balance, co jest raczej zaletą niż wadą. Być może młodzi pracownicy nie zgodzą się już na wielogodzinną pracę za niską pensję, co niekoniecznie spodoba się każdemu pracodawcy. Faktem jest jednak, że czasy się zmieniają, warto więc dostosować się do oczekiwań podwładnych. Czy niezgoda na zostawanie po godzinach czy żądanie wyższej płacy jest nadmiernie roszczeniowe? W Polsce na początku XXI wieku, gdzie pracę można znaleźć znacznie łatwiej niż niegdyś, wydaje się, że nie. To po prostu dążenie do harmonijnego, satysfakcjonującego trybu życia.

Powyższą tezę potwierdzają dalsze wyniki tego samego badania, tym razem dotyczące oczekiwań młodych ludzi w stosunku do pracodawcy. Prawie 90% ankietowanych, jako najważniejszą wartość wskazało szacunek do swojej osoby, a jeszcze więcej (ponad 96%) – przyjazną atmosferę pracy. Poza tymi dwoma wartościami, pokolenie Z najbardziej ceni sobie także możliwości rozwoju, stabilność pracy oraz docenianie jej wyników. Co ciekawe, wysokość wynagrodzenia nie zajmuje wcale pierwszego miejsca w rankingu – wskazało ją 65% osób.

Bez strachu przed zmianą

Czy pracodawcom rzeczywiście tak trudno będzie “dogadać się” z przedstawicielami pokolenia Z? Wszystko zależy od wzajemnych oczekiwań. Każdy przedsiębiorca rekrutujący pracowników powinien jednak pamiętać, że dzisiejszy rynek pracy znacznie różni się od tego, który istniał jeszcze 20 lat temu. Dziś nie pracuje się całe życie w jednym miejscu, bo pracę można łatwo zmienić. Młodzi ludzie szukają oczywiście stabilności, ale nie za cenę możliwości rozwoju, poznawania świata, a przede wszystkim – nie kosztem czasu, który mogą poświęcić rodzinie.

Dodaj komentarz