Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Polski pracownik lubi być na bieżąco i w korpo

Polski pracownik lubi być na bieżąco i w korpo

Badania przeprowadzone wśród polskich pracowników nie pozostawiają wątpliwości. Uważnie śledzą oni rynek pracy, nawet jeśli nie noszą się z zamiarem zmiany dotychczasowego zatrudnienia.

Aż 38 procent badanych przyznało, że przegląda oferty pracy, mimo że jest zadowolona z dotychczasowego zajęcia i wcale nie planuje jego zmiany. Niewiele więcej, bo 42 procent monitoruje rynek pracy, gdyż myśli o ewentualnej zmianie. Tylko 20 procent respondentów sprawdza ogłoszenia jedynie wówczas, gdy nie ma pracy.

Eksperci wskazują, że wynika to z faktu, że jako społeczeństwo, coraz bardziej otwarci jesteśmy na zmiany. To że jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego zajęcia nie znaczy wcale, że nie trafi się lepsza oferta. Dlatego tak wielu z nas chce być na bieżąco i sprawdza ogłoszenia o pracę. W efekcie pracodawcy włożyć muszą zdecydowanie więcej wysiłku w działania skierowane w stronę swoich pracowników. Powinni oni monitorować załogę (przeprowadzając regularne badania satysfakcji): znać jej potrzeby i aspiracje. Tylko wtedy będę bowiem w stanie przeciwdziałać niekorzystnym z ich punktu widzenia zmianom, czyli rotacji pracowników.

Serwis monsterpolska.pl, który przeprowadził badania, spytał też pracowników, gdzie chcieliby pracować. Aż 35 procent respondentów wybrałoby dużą korporację. Zapewnia ona bowiem prestiż i perspektywę awansu. Według ekspertów ten „pęd na korporacje” będzie jednak malał. Wskazują na to badania młodych pracowników, którzy preferują małe i średnie firmy. Dla 20 procent idealnym pracodawcom byłaby organizacja z sektora państwowego. Dla nich ważne są zabezpieczenia socjalne. Jedynie 14 procent wybrałoby startup lub małą firmę. Oni w pracy szukają przede wszystkim możliwości rozwoju. Co czwarty badany wskazuje, że jest mu wszystko jedno.

Dodaj komentarz