Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Rotacja pracowników to jedno z najbardziej negatywnych zjawisk z punktu widzenia pracodawców. Zwiększa ona koszty związane z rekrutacją, które i tak nieustannie rosną. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy szukają sposobów na zatrzymanie dotychczasowych pracowników. Pierwszym krokiem ku temu jest zrozumienie, dlaczego pracownicy w ogóle decydują się na zmianę pracy.

Dane na ten temat znaleźć można m.in. w jesiennej edycji Salary Tracker stworzonego wspólnie przez firmę Advisory Group TEST Human Resources i stowarzyszenie ASPIRE. Najczęstszą przyczyną zmiany pracodawcy jest poczucie braku możliwości rozwoju zawodowego. Taką odpowiedź wskazało 29% badanych. Kolejnych 28% było niezadowolone z powodu zbyt niskiego, ich zdaniem, wynagrodzenia. Nieco mniejsza liczba ankietowanych – 23% – wskazała, że zmiana pracy związana była z powodami osobistymi. Zaskakująco mało badanych wskazało konflikt z przełożonym. Taką odpowiedź zaznaczyło ledwie 3% uczestników ankiety. Dwóch na stu uznało, że wystarczającym powodem do zmiany pracodawcy była monotonia wykonywanych zadań. Co setny badany wskazał na przepracowanie lub niezrozumiałe zasady wynagradzania pracowników.

Badania te jednoznacznie pokazują, że istnieją trzy zasadnicze przyczyny zmiany pracy: brak możliwości rozwoju, niskie zarobki oraz przyczyny osobiste. Szczególne ciekawie rysuje się zestawienie tych danych z przewidywaniami samych pracodawców. Zdecydowana większość z nich na pierwszym miejscu stawia zarobki. W ten sposób zbyt mało uwagi przykładają oni do najczęstszej według badań AG TEST HR i ASPIRE przyczyny zmiany pracodawcy. Co ciekawe najczęściej zaznaczane przyczyny odejścia z pracy nie zmieniają się, gdy weźmiemy pod uwagę zajmowane przez pracowników stanowiska. Mogą one jedynie zmieniać się kolejnością.

Wyniki badań wskazują, że największy wpływ pracodawca ma na zapewnienie pracownikowi poczucia możliwości rozwoju zawodowego. W ten sposób najłatwiej jest ograniczyć kosztowne zjawisko rotacji pracowników i ograniczyć koszty związane z ich rekrutacją.

Dodaj komentarz