Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zmiany, zmiany, zmiany

Zmiany, zmiany, zmiany

Nowy rok to nowe zmiany – szczególnie w prawie pracy. Aby więc nie narazić się Państwowej Inspekcji Pracy warto dobrze przestudiować wszystkie regulacje, które weszły w życie wraz z salwą noworocznych fajerwerków. Oto najważniejsze z nich.

To, co wzbudziło szczególnie dużo emocji to kwestia płacy minimalnej, która od 1 stycznia wynosi 2000 zł brutto miesięcznie, czyli o 150 zł więcej niż jeszcze rok temu. Jest to dobra wiadomość, dla wszystkich osób zarabiających najniższą krajową – od początku roku ich pensja podnosi się niejako automatycznie. Oznacza to, iż nie ma konieczności zmiany treści umowy, tak aby dostosować określoną wysokość dochodów do nowych przepisów, pracodawca bowiem ma obowiązek dopłacanie wyrównania do minimalnej. Co więcej, przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia przysługują wszystkim pracownikom, niezależnie od stażu pracy – skorzystają więc także osoby wchodzące na rynek.

Kolejną pozytywną zmianą dla pracowników są przepisy określające minimalną stawkę „za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczenie usług”. Od 1 stycznia obowiązująca stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto, a co więcej, nie można z niej zrezygnować, ani jej dzielić. Jednak przepisy te nie obejmują osób, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy, a także umów opiekuńczych.

Minimalna stawka godzinowa pociągnęła za sobą także konieczność ewidencji czasu pracy. Obowiązek ten spoczywa na zleceniodawcy, jeśli takie zapadną ustalenia między stronami, które zostaną zapisane w umowie. Jednak w sytuacji, gdy umowa nie będzie dookreślać tego zagadnienia, to pracownik będzie zmuszony do tego, aby przedłożyć w formie dokumentacji (pisemnej lub elektronicznej) informacje na temat liczby godzin wykonania zlecenia. Zrobić to należy w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Ewidencja powinna zostać tak przygotowana, aby możliwa była także kontrola tego, czy pracodawca zapewnia zatrudnionym wypłatę minimalnej stawki godzinowej. Właśnie dlatego, dokumenty te powinny być przechowywane przez trzy lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Kolejnym nowym przepisem dotyczącym wszystkich umów zawartych na okres dłuższy od miesiąca, jest także obowiązek spoczywający na pracodawcy dotyczący wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w przeciągu miesiąca. Jak informuje GIS, rozporządzenie to będzie szczególnie sprawdzane przez Inspektorat.

A co czeka na pracodawców, którzy nie będą stosować do nowych przepisów? Dotkliwe kary – przede wszystkim finansowe. Za niewypłacenie wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, pracodawca może spodziewać się grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. To inspektor pracy stanie się oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach związanych z brakiem wypłaty obowiązującej stawki. A z nim lepiej nie zadzierać.

Dodaj komentarz