Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rotacja pracowników? Tego da się uniknąć

Rotacja pracowników? Tego da się uniknąć

Zastanów się, ile osób w twoim zespole pracuje dłużej niż rok, dwa, a ile więcej niż pięć lat. Jeśli więcej czasu spędzasz na szkolenia z zakresu obowiązków i nie rozpoznajesz mijanych na korytarzu osób, to może być symptomem zbyt dużej rotacji pracowników.

Odejścia, zwolnienia i ponowne rekrutacje, to naturalna fluktuacja pracowników występująca w każdej organizacji. Wolny rynek daje taką możliwość, ale problem zaczyna się wtedy, gdy rotacja pracowników grozi destabilizacją funkcjonowania firmy. Skutki mogą odbić się także na przychodach firmy, chociaż będzie to na początku trudne do zauważenia.

Czym grozi nadmierna rotacja pracowników?

Przede wszystkim zagrożeniem jest spadek efektywności pracy i zastoje produkcyjne. Prześledźmy to po kolei. Osoba rozwiązująca umowę będzie przez pewien czas przebywać na tzw. okresie wypowiedzenia. Wtedy motywacja pracownika nie jest już tak wysoka. W tym czasie należy uruchomić proces rekrutacji, co wymaga nakładów finansowych, czasu i pracy działów personalnych. Kandydatów do pracy należy przygotować do pełnienia obowiązków, przeszkolić z zakresu BHP i pomagać na starcie. Proces adaptacyjny może trwać nawet 3 miesiące, by pracownik uzyskał samodzielność i pełną efektywność. W sumie daje to ok. pół roku mało wartościowej pracy, która powinna być wynagradzana jak w normalnych warunkach.

Kto najczęściej odchodzi z pracy?

Jak podaje serwis o wynagrodzeniach RaportPłacowy.pl (na postawie badań IPK) najczęściej pracodawców zmieniają ludzie młodzi. Staż pracy osób w wieku poniżej 25 lat w jednej firmie wynosi ok. 14 miesięcy. Wraz z wiekiem zwiększa się średni czas zatrudnienia pracownika u jednego pracodawcy i na jednym stanowisku. Pracownicy z przedziału wiekowego 26-35 lat pracują w jednej firmie już ok. 3 lat. Osoby w wieku 36-45 lat są zatrudnione średnio przez ok. 50 miesięcy. Pracownicy w wieku 46-55 pracują średnio blisko 70 miesięcy w jednej firmie, a osoby w wieku 56+ aż 108 miesięcy, czyli nawet 9 lat. Analitycy Raportu Płacowego zauważają, że osoby młode, uczące się, są najczęściej zatrudniane na umowy cywilnoprawne, co sprzyja częstym zmianom miejsca pracy. Osoby starsze, pamiętające poprzedni ustrój, są zaś przyzwyczajone do stałego zatrudnienia w jednym przedsiębiorstwie.

Jak sobie poradzić z rotacją pracowników?

Nadmierna fluktuacja pracowników może wynikać z czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. Do tych pierwszych należy np. wiek pracowników. Jeśli zatrudniamy w firmie osoby w wieku do 35 lat, to nie dziwmy się, że najdłuższy staż może wynosić tylko parę lat. Czynniki wewnętrzne mogą sprawić, że pracownicy po prostu nie chcą pracować w naszej firmie i czują się w jej szeregach niekomfortowo. Eksperci z firmy konsultingowej Advisory Group TEST Human Resources wyjaśniają, że należy zadbać nie tylko o warunki na umowie, ale także inne aspekty. Sposobem na zatrzymanie młodych ludzi może być ułożenie im jasnej ścieżki rozwoju, umożliwienie nauki, zdobywania wykształcenia, ale także organizowanie szkoleń zawodowych. Większą uwagę warto przyłożyć do procesu rekrutacji. Złe dopasowanie pracowników do stanowiska i organizacji sprawia, że pracownicy częściej się zmieniają.

Dodaj komentarz