Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak przewidzieć kłopoty w firmie?

Jak przewidzieć kłopoty w firmie?

barometr

Badanie satysfakcji pracowników

Barometr to proste urządzenie, które pozwala przewidzieć pogodę. Gdy ciśnienie gwałtownie spada, to znaczy, że w krótkim czasie pogoda gwałtownie się pogorszy. Jeśli wskazówka powoli pnie się w górę – aura stopniowo i przez dłuższy czas będzie się polepszać. Burze i złą atmosferę lub sprzyjające warunki da się przewidzieć także w biznesie.

Takim barometrem jest właśnie badanie satysfakcji pracowników. To narzędzie HR pozwala firmie zawczasu przewidzieć problemy z pracownikami i podjąć odpowiednie decyzje. Monitorowanie nastrojów i opinii o warunkach pracy wpływa na efektywność pracowników, ich lojalność i przywiązanie do miejsca pracy.

Zadbać o zaangażowanie

Czy zadowolony pracownik, to zaangażowany pracownik? Wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Tymczasem może dojść do sytuacji, w której pracownik niezadowolony z pracy będzie wykonywał swoje obowiązki sumiennie, gdyż wynika to z jego cech osobowości. Dla managera więc zaangażowanie takiej osoby będzie przekładało się na satysfakcję z pracy, co będzie błędnym rozumowaniem. W niedługim czasie taki pracownik albo zapadnie na syndrom wypalenia zawodowego, albo po prostu odejdzie do konkurencji, która zaoferuje mu lepsze warunki pracy. Z drugiej strony pracownik zadowolony ze swojego stanowiska może wykonywać pracę mało efektywnie, skoro i tak otrzymuje comiesięczne premie i benefity. W takiej sytuacji trzeba będzie zmienić środki motywujące.

Niepokojące sygnały

Badanie satysfakcji i nastrojów pozwala kadrze zrewidować swoje dotychczasowe działania i wprowadzić inne środki motywujące pracowników. Kwestionariusz ułożony przez specjalistę zbierze potrzebne informacje, które następnie należy przeanalizować. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają swoje interesy – nie zawsze odpowiedzi wskażą na istotę problemu. HR-owiec czy menedżer będzie musiał wyłapać niepokojące sygnały, które mogą zwiastować konflikty i problemy w firmie. Kolejnym krokiem jest podjęcie odpowiednich działań, bez których monitorowanie nastrojów nie ma właściwie sensu.

Zachcianki czy potrzeby?

Zdarza się, że managerowie po przeprowadzeniu badania satysfakcji pracowników popadają w popłoch, gdy wyniki okażą się alarmujące. Warto jednak podejść do sprawy na chłodno. Zapewne jedną z powtarzających się przyczyn niezadowolenia podwładnych są niskie zarobki. Wtedy wystarczy porównać wynagrodzenia w przedsiębiorstwie z sytuacją w kraju, np. stosując precyzyjne raporty. Jeśli okaże się, że pensje utrzymują się na przyzwoitym poziomie, to warto poinformować o tym pracownika. Feedback jest bardzo ważną częścią badania opinii i nastrojów w firmie.

Dodaj komentarz