Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Różnorodność wiekowa zespołu kluczem do sukcesu

Różnorodność wiekowa zespołu kluczem do sukcesu

Nie ma wątpliwości, że jednorodnym zespołem łatwiej jest zarządzać. Do wszystkich jego członków w mniejszym lub większym stopniu trafiają wówczas bowiem te same metody. Liczne badania prowadzone zarówno na uczniach w szkołach, pracownikach uniwersytetów oraz przedsiębiorstw jednoznacznie pokazują jednak, że kluczem do sukcesu nie jest jednorodność, a różnorodność. To ona zapewnia większy stopień pomysłowości w rozwiązywaniu przeszkód, gdyż członkowie zespołu są w stanie spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia.

Jedną z kwestii dotyczących różnorodności zespołów pracowniczych, który często jest pomijany przez kadry zarządzające jest zróżnicowanie wiekowe jego członków. Nic w tym dziwnego. Grupę złożoną z osób w różnym wieku trudniej jest kontrolować. Metody, które trafiają do części takiego zespołu, nie trafiają do innych jego członków. Pracownicy młodsi mogą czuć się traktowani protekcjonalnie, wręcz lekceważeni z powodu swojego mniejszej wiedzy praktycznej. Z drugiej jednak strony, pracownicy starsi, którzy posiadają doświadczenie, mają często tendencję do myślenia schematycznego i rutyny. Często w takich zróżnicowanych wiekowo zespołach pojawia się też wzajemna podejrzliwość. Osoby starsze obawiać mogą się np. bycia zastąpionym przez młodszych kolegów.

W sytuacjach takich nie ma jednak co się zniechęcać. Należy pełnymi garściami czerpać z wiedzy i porad specjalistów w zakresie zarządzania wiekiem. Dzięki temu możliwe będzie połączenie energii, potencjału, innowacyjnych, niestandardowych pomysłów młodych umysłów z doświadczeniem i większą świadomością biznesową osób starszych. Kluczem do pomyślnej współpracy w ramach zróżnicowanego wiekowo zespołu jest stworzenie warunków i atmosfery partnerstwa, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnego podejścia do rozwiązywania trudnych sytuacji.

Oprócz sprawniejszego rozwiązywania problemów przez taki zespół, warto zwrócić uwagę na inne korzyści. Młodzi mogą czerpać z doświadczeń starszych, którzy mogą stać się ich mentorami. Możliwość uczenia się od praktyków jest dla takich osób bardzo ważny i prowadzić może do ściślejszego powiązania z naszą firmą. Równocześnie starsi pracownicy, dzięki możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem, czują większą satysfakcję z pracy, co podnosi też ich produktywność.

Dodaj komentarz