Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zarządzenie wiekiem – na co należy zwrócić uwagę

Zarządzenie wiekiem – na co należy zwrócić uwagę

Polska kadra zarządzająca przedsiębiorstwami zaczyna rozumieć powoli, że aby stworzyć efektywny, innowacyjny i działający przy tym harmonijnie zespołu konieczna jest różnorodność osób wchodzących w jego skład. Różnorodność ta niesie ze sobą jednak wiele wyzwań, np. konieczność wprowadzenia bardziej elastycznych form zarządzania, dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych. Sporym wysiłkiem jest np. utrzymanie w zespole i motywowanie osób starszych. Pomóc w tym może zarządzanie wiekiem (age management).

Age management rozumiany może być dwojako: albo jako sposób zarządzania firmą z uwzględnieniem różnic w wieku, albo jako wprowadzenie szeregu rozwiązań sprzyjających budowaniu środowiska przyjaznego starszym pracownikom.

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę, chcąc efektywnie zarządzać wiekiem? Tak naprawdę zmiany objąć muszą niemal wszystkie aspekty działalności firmy.

Modyfikacje dotychczasowych praktyk konieczne są już na etapie rekrutacji pracowników. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest spisanie zasad pozyskiwania nowych pracowników. Pozwolą one na ograniczenie uprzedzeń związanych z wiekiem i ułatwią skupienie na ważnych cechach kandydata. Istotne jest też, by w samym zespole rekrutacyjnym była osoba dojrzała.

Niezbędne jest również wprowadzenie równego dostępu do szkoleń dla wszystkich pracowników niezależnie od wieku. Często zdarza się bowiem, że osobom starszym odmawia się prawa do podnoszenia kwalifikacji, uważając że jest to „stracona inwestycja”. Tymczasem odpowiedni dobór oferty szkoleń dla dojrzałych pracowników może pomóc w ich zmotywowaniu. Warto też pamiętać o tym, że doświadczenie osób starszych można wykorzystać poprzez szereg szkoleń wewnętrznych. Dzielenie się doświadczeniami z młodszymi pracownikami pozwala skuteczniej zwalczać barierę międzypokoleniową. Niezwykle istotne jest również uwzględnienie potrzeb zdrowotnych osób 50+ zarówno w obszarze profilaktyki jak i organizacji miejsca i czasu pracy.

Dodaj komentarz