Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Agencja doradztwa personalnego, czyli profesjonalne wsparcie biznesu

Agencja doradztwa personalnego, czyli profesjonalne wsparcie biznesu

Bez wątpienia, najcenniejszym zasobem każdej firmy są pracujący w niej ludzie. Dlatego też należy odpowiednio o nich zadbać. W przeciwnym razie odejdą do konkurencji, a wtedy funkcjonowanie przedsiębiorstwa może zostać zaburzone. Sprawne zarządzanie personelem powinno być zatem priorytetem. Jednak nie wszystkie organizacje posiadają wewnętrzne działy Human Resources. Jak sobie radzą w takim przypadku? W sukurs przychodzi agencja doradztwa personalnego, której można zlecić najważniejsze procesy dotyczące pracowników. Czym dokładnie się zajmuje i jak wspiera biznes?

Poszukiwanie pracowników

Szczególnie ważnym procesem, który wymaga profesjonalnego wsparcia jest rekrutacja pracowników. Zwłaszcza w przypadku, kiedy chcemy zatrudnić wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których na rynku jest niewielu. Trudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji wystarczy samo opublikowanie oferty pracy. Tymczasem eksperci z agencji doradztwa personalnego mogą całkowicie wyręczyć nas w poszukiwaniach, zrobić to szybko i przede wszystkim skutecznie. Dysponują oni bowiem szeregiem fachowych narzędzi, takich jak np. direct search. Technika ta polega na bezpośrednim odnajdywaniu i kontaktowaniu się z kandydatami, którzy najlepiej pasują do opisu wolnego stanowiska pracy. Doświadczenie w branży, obszerna baza CV, znajomości i rozbudowana sieć kontaktów to kolejne atuty ekspertów z agencji, które znacznie przyspieszają proces rekrutacji. 

Zatrudnienie najlepszych z najlepszych

Jak wśród wielu aplikacji odnaleźć prawdziwe perełki? Jak wiadomo koszty nietrafionej rekrutacji są ogromne, zatem wybór właściwego kandydata to nie lada wyzwanie i odpowiedzialność. Przy tym samo sprawdzenie umiejętności i wiedzy nie wystarczy, odpowiednie kompetencje miękkie są bowiem na wagę złota. Zwłaszcza zaś istotne będzie dopasowanie przyszłego pracownika do kultury organizacyjnej.

Tutaj też nie do przecenienia okażą się usługi agencji doradztwa personalnego, która korzystając z wielu sprawdzonych metod (np. Assessment Center), jest w stanie zminimalizować do minimum ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Wspar­cie w two­rze­niu pro­ce­sów personalnych

Agata Broś, Se­nior Pro­ject Ma­na­ger & De­ve­lop­ment Co­or­di­na­tor w agen­cji do­radz­twa personalnego Ad­vi­so­ry Group TEST Human Resources zauważa:

Funk­cji, jakie pełni HR w or­ga­ni­za­cji, jest wiele – po­czy­na­jąc od po­zy­ska­nia, po­przez utrzy­ma­nie, aż po po­że­gna­nie się z pra­cow­ni­kiem. Na każdą z tych rze­czy skła­da się sze­reg procesów.

Rekrutacja pracowników to zatem dopiero początek działań związanych zarządzaniem zasobami ludzkimi. Nie można bowiem nowo zatrudnionych osób pozostawić samych sobie. Ich pierwsze dni w firmie okazują się mieć kluczowe znaczenie – początkowe złe doświadczenia wpływają na późniejsze decyzje o zmianie pracodawcy.  Można jednak zadbać o wspomniany aspekt, przeprowadzając proces onboardingu. I znowu najlepiej sprawdzi się ten, zaprojektowany przez fachowców z agencji doradztwa personalnego. Przeanalizują oni sytuację naszej firmy, wyłonią podstawowe potrzeby i cele, a tym samym dopasują proces wdrożenia nowo zatrudnionych [pracowników do kultury organizacyjnej. Agencje doradztwa personalnego wspierają biznes również w kwestii rozwoju kadr. 

Zagwarantowanie pracownikom szkoleń i stałego podnoszenia kompetencji to w dzisiejszych czasach konieczność, jeśli dana firma chce zdobyć pozycję lidera na rynku. Tworzenie sprawiedliwej polityki ocen okresowych i regularne ich przeprowadzanie, diagnoza potencjału zatrudnionych osób i opracowywanie dla nich indywidualnych planów rozwojowych – to tylko kilka spośród ważnych działań wspieranych przez zewnętrznych ekspertów. 

Kolejnym, nie mniej istotnym aspektem polityki personalnej jest system wynagrodzeń. Jeśli nie będzie on sprawiedliwy, a jednocześnie atrakcyjny, prędzej czy później, możemy spodziewać się zwiększonej fluktuacji kadr. Tutaj też możemy liczyć na pomoc specjalistów z agencji doradztwa personalnego. 

Kiedy zwró­cić się o pomoc do agencji?

Przede wszystkim wtedy, kiedy nie posiadamy wewnętrznego działu HR, lub brakuje nam odpowiedniej liczby specjalistów, którzy mogliby wszystkie procesy przeprowadzić w profesjonalny sposób. Może się również zdarzyć, że dział HR nie radzi sobie z jakimś konkretnym problemem. Zlecając wszystkie, lub tylko wybrane działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi agencji doradztwa personalnego, zyskujemy gwarancję, że zostaną one przeprowadzone efektywnie i tak, jak należy. Tym samym zyskamy szczęśliwych pracowników, którzy chętnie zostaną w naszej firmie na dłużej. 

Dodaj komentarz