Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Audyt menedżerski – dlaczego warto?

Audyt menedżerski – dlaczego warto?

Osoby pełniące funkcje kierownicze to pracownicy, na których spoczywa zwykle ogromna odpowiedzialność. To, jak pracodawca o nich zadba, jest więc szczególnie istotne, bo przekłada się na jakość pracy całego zespołu. By upewnić się, czy wszystko idzie w dobrym kierunku, albo znaleźć aspekty wymagające zmian wśród liderów, warto korzystać z profesjonalnych audytów menedżerskich.

Kiedy audyt menedżerski jest potrzebny?

Jak ocenić, czy w naszej firmie zachodzi potrzeba przeprowadzenia audytu menedżerskiego? Właściwie trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo sytuacji, w których może być on przydatny, jest bardzo wiele. Przykładowo, opinia zewnętrznych ekspertów może być potrzebna w czasie podejmowania decyzji, kogo awansować na stanowisko kierownicze lub kogo przenieść (ewentualnie czy potrzebna będzie zewnętrzna rekrutacja menedżera). Audyt menedżerski pomoże także zdiagnozować aktualną sytuację firmy w kontekście predyspozycji poszczególnych pracowników (np. ocenie, czy mają oni zdolności przywódcze), będzie przydatny także w określeniu planów rozwojowych organizacji, zadań do wykonania oraz stojących przed nią celów. Analiza postaw i umiejętności przywódczych wykonywana jest zaś przez zewnętrznych ekspertów zawsze w kontekście specyficznej sytuacji konkretnego zespołu oraz jego potrzeb – inaczej mówiąc, profesjonaliści z agencji doradztwa personalnego wskażą, kto z pracowników dobrze radzi sobie w zarządzaniu zespołem w takich sytuacjach, które najczęściej zdarzają się podczas codziennej pracy w firmie. Audyt menedżerski przyda się także w określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju konkretnego lidera zespołu. Eksperci doradzą m.in., jaka forma szkolenia lub coachingu będzie potrzebna.

Jakie będą jego efekty?

Zastanawiając się nad tym, czy warto skorzystać z usługi audytu menedżerskiego, pracodawca powinien poznać zalety tego rozwiązania. Przede wszystkim, pozwoli ono uniknąć sytuacji awansowania na stanowisko kierownicze niewłaściwej osoby oraz w pełni wykorzystać potencjał swoich liderów. To bardzo istotne w kontekście uniknięcia niepotrzebnej rotacji na tym stanowisku, która niosłaby ze sobą konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów rekrutacji i wdrażania nowej osoby. Każda firma korzystająca z takiej usługi, otrzymuje od agencji złożony feedback na temat badania, który przedstawiany jest osobie podlegającej audytowi, sam pracodawca ma zaś możliwość bezpośredniego spotkania z koordynatorem projektu w celu omówienia szczegółów i otrzymania pomocy co do dalszych kroków i prognoz na przyszłość. Dzięki audytowi menedżerskiemu, pracodawca zyskuje więc pewność, że liderzy jego zespołów podążają w dobrym kierunku, a co za tym idzie – że praca całego zespołu staje się bardziej efektywna.

Dodaj komentarz