Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Kompetentna kadra zarządzająca – jak dbać o jej rozwój?

Kompetentna kadra zarządzająca – jak dbać o jej rozwój?

Kompetentna kadra zarządzająca odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji. Liderzy i managerowie nie tylko podejmują ważne decyzje i kierują projektami, ale przede wszystkim są odpowiedzialni za motywację i jakość pracy swoich podwładnych. Dlatego też powinni się stale rozwijać i podnosić kwalifikacje, by być na bieżąco z najnowszymi trendami w zarządzaniu. Przełoży się to bowiem bezpośrednio na lepsze wyniki firmy i jej konkurencyjność.

Bycie managerem to wyzwanie

Bez wątpienia bycie managerem w dzisiejszych czasach jest trudniejsze niż kilkanaście lat temu. Zawrotne tempo zmian związane z rozwojem technologii i globalizacją sprawia, że, kto za nimi nie nadąża, ten się cofa i traci przewagę w biznesie. Ciągła nauka i zdobywanie nowych kompetencji stało się absolutnie konieczne i wręcz wpisane w stanowisko lidera. Wyzwaniem dla zarządzających są również pracownicy, a konkretnie ich przynależność do różnych pokoleń. Okazuje się bowiem, że osoby z generacji Y wymagają zupełnie innego podejścia niż ich starsi koledzy, lub najnowsze pokolenie wkraczające na rynek pracy, czyli tzw. generacja Z. Zrozumienie ich odmiennych potrzeb i motywacji, szybkie przystosowywanie się do zmian i ogromna elastyczność to fundamenty skutecznego działania współczesnego managera. 

Bez kompetencji miękkich ani rusz

Coraz więcej firm inwestuje w szkolenia z kompetencji miękkich, które wcześniej nie były doceniane. To również znak czasów, lepszych czasów. Manager nie ma być bowiem wszechwiedzącym tyranem, ale wspierającym przywódcą prowadzącym swój zespół do sukcesu. Bez umiejętności miękkich lidera, skuteczna komunikacja w zespole nie będzie możliwa. W najgorszym zaś razie pracownicy zaczną się zwalniać, co negatywnie odbije się na wskaźniku fluktuacji kadr. Oczywiście nie da się ich nabyć w kilka dni, dlatego ich rozwój powinien być  zaplanowany jako długofalowy proces. Tylko w ten sposób da się uzyskać skuteczność i realną zmianę. 

Szkolenia motywacyjne to również dobry wybór

By efektywnie motywować swoich podwładnych, manager sam musi być odpowiednio zmotywowany. Zmęczenie i spadek zaangażowania dotyka każdego pracownika i również liderów nie omija. Zapobiec im mogą szkolenia motywacyjne dla kadry zarządzającej. To rozwiązanie sprawdza się w wielu firmach – zauważono, że w znaczący sposób wpływa na poprawę skuteczności managerów. A to, jak wiadomo, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności pracowników.

Przygotowanie budżetu na szkolenia

Odgórne wysyłanie managerów na szkolenia może jednak nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wygenerowanie budżetu na rozwój, którym manager samodzielnie będzie rozporządzał. Dzięki temu weźmie udział tylko w tych szkoleniach, które naprawdę go interesują. Dodatkowo, okazując mu zaufanie w tym względzie, budujemy jego lojalność w stosunku do organizacji. Dzięki zwiększonej decyzyjności czują się bowiem bardziej odpowiedzialni za firmę i mocniej z nią związani. Przy ustalaniu kwot na szkolenia warto pamiętać, że na rozwoju managerów nie powinno się oszczędzać. Im bardziej kompetentna kadra zarządzająca, tym wyższa efektywność pracy, a także lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Inwestycja w rozwój zwraca się szybko i z reguły w dwójnasób.

Analiza potrzeb

W zaplanowaniu rozwoju managerów bardzo ważną rolę odgrywa zbadanie ich potrzeb. Narzędzie, z którego możemy skorzystać w tym celu, to audyt managerski. Obejmuje on szereg działań, ale przynosi wymierne rezultaty. Czynności, które należy podjąć w pierwszej kolejności to m.in.:

  • zapoznanie się z trendami w zarządzaniu oraz najnowszymi badaniami rynku
  • zebranie wiedzy od znanych praktyków
  • zebranie informacji od pracowników  (pozwala na wyłapanie słabych punktów kadry managerskiej).

Audyt managerski biorący pod uwagę wszystkie potrzebne kwestie pozwoli na rzeczywistą ocenę sytuacji w firmie i wskaże obszary, które wymagają poprawy. Możliwe będzie więc zastosowanie działań punktowych, które dadzą świetne rezultaty.

Dodaj komentarz