Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Bezstresowe zarządzanie – jak uniknąć nerwów w pracy

Bezstresowe zarządzanie – jak uniknąć nerwów w pracy

Nie da się uniknąć stresujących sytuacji w pracy, zdarzają się one w każdej organizacji. Stres bywa motywujący do działania, jednak częściej kojarzony jest z nieprzyjemnym i szkodliwym uczuciem. Zwłaszcza jeśli występuje za często i w nadmiarze. Dobry manager jest w stanie skutecznie zmniejszyć ilość nerwowych sytuacji, poprawiając sposób zarządzania ludźmi. Najczęściej wystarczy zacząć od siebie.

Stres może przynieść negatywne skutki zwłaszcza, gdy nerwowa sytuacja dotyczy wielu osób i trwa przez dłuższy czas. W ten sposób zmniejsza się zaangażowanie pracowników, chęć do wykonywania obowiązku. Stres powoduje wypalenie zawodowe, a nawet poważne stany depresyjne czy nerwicowe. W dużej mierze wpływa na pogorszenie się atmosfery w firmie, co utrudnia komunikację i destabilizuje pracę zespołu. W ten sposób tworzy się błędne koło, bo złe relacje pomiędzy pracownikami i przełożonymi generują jeszcze więcej stresu. Jak uniknąć tego wszystkiego?

Rozpoznanie źródeł

Jeśli zauważymy, że zjawisko stresu obejmuje coraz większą liczbę pracowników i wpływa negatywnie na funkcjonowanie firmy, to w pierwszej kolejności należy rozpoznać źródła stresu. Czynniki stresogenne mogą pochodzić od samych pracowników i są uzależnione od osobowości podwładnych. Z drugiej strony źródła mogą być także zewnętrzne, tak się dzieje, gdy stres wywołują np. problemy z wykonaniem zadania, kontakty z klientem, ale także złe zarządzanie, konflikty w zespole czy relacje z kadrą zarządzającą. W pierwszym wypadku wszelkie kroki mające na celu zmniejszenie poziomu stresu powinny być dobrane specjalnie dla indywidualnego pracownika i z nim skonsultowane. W drugiej sytuacji to manager powinien zastanowić się nad swoim działaniem, co wcale nie jest takie łatwe, gdyż z natury nie dostrzegamy własnych niedociągnięć.

Zestresowany manager to zestresowany pracownik

W jakich sytuacjach manager może doprowadzić do powiększenia stresu? Zły sposób zarządzania, czyli rozrośnięta biurokracja, skomplikowane procedury i brak jasnych celów do zrealizowania, a także wiele innych czynników związanych z organizacją pracy lub wynagradzaniem powodują, że pracownik może czuć się zagubiony w firmie. Kolejną grupą czynników stresogennych jest sytuacja firmy, jej niestabilność finansowa lub działania, które kłócą się z światopoglądem zatrudnionych.

To, jak reagujemy na stres, ma wpływ na to, jak reagują na niego podwładni.

Bardzo często stres wywołują również relacje poszczególnych pracowników. Nikt nie czuje się zrelaksowany, gdy codziennie musi radzić sobie z konfliktem lub jest narażony na nieprzyjemne uwagi ze strony współpracowników. Wreszcie dochodzimy do samej osoby managera lub dyrektora firmy. Kadra zarządzają ma największy wpływ na to, czy podwładni są nazbyt zdenerwowani. Jeśli manager wprowadza napiętą sytuacje, gdy nie dzieje się nic szczególnego lub sam jest wciąż zestresowany, to przekłada się to na samopoczucie pracowników.

Dobra komunikacja i sport w walce ze stresem

Nie oszukujmy się: stresu nie da się uniknąć i całkowicie go wyeliminować. Można jednak ograniczyć źródła jego występowania. Przede wszystkim należy zacząć od samej góry hierarchii organizacji. Pomoże tu zwiększanie kompetencji managerskich i umiejętności komunikacyjnych. Zastosować nowe metody zarządzania, bardziej przejrzyste zasady wynagradzania i organizacji czasu, które pozwolą pracownikom na większe rozdzielenie życia prywatnego i służbowego. Istnieją także nieco mniej konwencjonalne sposoby walki ze stresem. Według psychologów bardzo skutecznym wyładowaniem emocji jest sport i wysiłek fizyczny. Zadbanie o prozdrowtoną kulturę organizacji (dostęp do opieki medycznej, stworzenie miejsc odpoczynku w biurze) sprawi, że pracownicy będą bardziej zrelaksowani. Warto także sprawdzić sposób żywienia pracowników i np. zorganizować zdrowe i smaczne przekąski.

Warto zanalizować, co powoduje stres i zwrócić uwagę, czy jako managerowie nie jesteśmy jednym z jego źródeł. Zarządzanie stresem w miejscu pracy nie musi być wcale bardzo skomplikowane – wystarczy tylko skuteczne zarządzanie, trochę sportu i przyjazna, otwarta atmosfera.

Dodaj komentarz