Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Największe wyzwania w pracy HR-owca

Największe wyzwania w pracy HR-owca

Czego w swojej pracy obawiają się specjaliści ds. personalnych? Z jakimi wyzwaniami zmagają się dyrektorzy HR? W jakim stopniu są oni gotowi do rozwiązania problemów? Oto wyniki badań, w których o wyzwaniach w swoim zawodzie mówią sami HR-owcy.

Firma BPSC, która dostarcza oprogramowanie IT wspierające zarządzanie personelem, przeprowadziła badania na grupie specjalistów, kierowników i dyrektorów ds. personalnych w średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach z Polski. Niemal jednomyślnie stwierdzono, że największym wyzwaniem w branży HR jest przywództwo.

HR-owiec to dobry lider

Na przywództwo jako spore wyzwanie w codziennej pracy wskazało 83 proc. badanych. Przedstawiciele branży HR często wymieniali również kulturę i zaangażowanie – 83 proc. odpowiedzi. Dla 77 proc. wyzwanie stanowią szkolenia i rozwój pracowników, które są często wymieniane przez pracowników w charakterze wymagań w stosunku do pracodawcy. Kolejnym szczytem do zdobycia przez kadrowców jest analityka HR, którą wymieniło 73 proc. badanych. Za nieistotne uznano zagadnienia takie jak: maszyny jako talenty, pracownicy na żądanie, wszechobecne dane osobowe. Więcej niż co piąty respondent uznał te obszary za mniej ważne.

Przygotowani na wyzwania?

Specjaliści ds. personalnych oraz przedstawiciele kadry zarządzającej byli wobec siebie dosyć surowi. W badaniu BPSC zapytano ich również o stopień przygotowania do wymienionych wyzwań. Okazało się, że HR-owcy najbardziej gotowi są na stawienie czoła największemu problemowi, czyli właśnie przywództwu. Na ten aspekt postawiło 43 proc. badanych. Niewiele mniej osób (41 proc.) jest przygotowanych do rozwiązywania zadań związanych ze szkoleniami oraz rozwojem. Obszary, które z całą pewnością są do poprawienia to zarządzanie efektywnością oraz analityka HR. Tylko co piąta firma jest gotowa na to pierwsze wyzwanie. Analityce HR, która została wymieniona jako jedno z ważniejszych wyzwań, jest w stanie sprostać 19 proc. pracowników i managerów ds. personalnych.

Oznacza to, że najwięcej pracy przed HR-owcami dotyczy kompetencji analitycznych, logicznego myślenia, umiejętności sporządzania raportów, analiz i sprawozdań, a także wyciągania z nich wniosków.

Dodaj komentarz