Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


zmiany na rynku pracy

Przywództwo w XXI wieku

Przywództwo w XXI wieku

W ciągle zmieniających się warunkach na rynku pracy, w obliczu zmian gospodarczych oraz postępującej globalizacji, a także zróżnicowaniu pokoleniowym wśród aktywnie poszukujących pracy i już zatrudnionych bycie dobrym liderem jest na wagę złota. Od menadżerów wymaga się wiele, a już…