Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rośnie ilość kobiet managerów, kierowników, dyrektorów

Rośnie ilość kobiet managerów, kierowników, dyrektorów

Gdy jedni walczą o równouprawnienie poprzez parytety inni – a w zasadzie – inne kobiety udowadniają swoją wartość poprzez swoją wiedzę i kompetencje. Potwierdza to sytuacja biznesowa na naszym rodzimym rynku, który coraz bardziej docenia kobiety jako pracowników i to na tych najwyższych kierowniczych stanowiskach.

Kobiety o dużym doświadczeniu zawodowym co raz częściej zajmują stanowiska managerów, kierowników lub dyrektorów w polskich firmach. Ten trend szczególnie widać w większych korporacjach, które inwestują w pracowników bez względu na płeć i widza w tym wiele korzyści np. w sposobie zarządzania firmą oraz w zasadach jakie wprowadzają kobiety w firmie na wysokich stanowiskach kierowniczych.

Z czego to wynika?

Po części z globalnego trendu feminizacji stanowisk w firmach, szczególnie w korporacjach. Różnorodność dobrze wpływa na sytuację w firmie, nie ma to jednak żadnego związku z parytetami i nie jest to oczywiście jedyny ani główny aspekt. Właściciele firm po prostu stawiają częściej niż kiedyś na miękkie umiejętności pracownika takie jak elastyczność, opanowanie, odporność na stres, dojrzałość emocjonalną, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym a te cechy – jak wynika ze statystyk – częściej można odnaleźć właśnie u kobiet. Kobiety również chętnie się kształcą i nabierają nowych umiejętności na szkoleniach dla menedżerów – stąd co raz więcej spotyka się ich na kierowniczych stanowiskach również w Polsce.

Większa ilość kobiet w firmach najczęściej jest tendencją w dużych korporacjach międzynarodowych. Z czego to wynika? Przede wszystkim z warunków pracy panujących w tego typu korporacjach. Dla kobiet duże znaczenie ma np. elastyczny czas pracy oraz uwzględnienie przez pracodawcę potrzeb kobiety związanych z rodziną – co najczęściej nie jest żadnym problemem w dużych korporacjach.

Dodaj komentarz