Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


SWOT – sposób na biznes

SWOT – sposób na biznes

Firma odnosząca sukcesy jest marzeniem każdego biznesmena. Początki działalności niemal zawsze wiążą się z powstaniem jakiegoś planu. W praktyce często okazuje się jednak, iż to, co poprzednio sobie zamierzyliśmy, jest niezwykle trudne do wykonania. Warto więc posiadać narzędzie, które ułatwi nam przeprowadzanie ważnych operacji biznesowych. Idealnym rozwiązaniem będzie tutaj analiza SWOT.

Analiza siłą biznesu

Analiza SWOT powinna stanowić kluczowe działanie w przypadku każdego firmowego przedsięwzięcia. Jest ona łatwa do wykonania, a jednocześnie umożliwia spojrzenie na kondycję organizacji z szerszej perspektywy. Dzięki niej można rozpoznać i przenalizować swoje silne i słabe strony (Strenghts i Weaknesses) oraz potencjalnie istniejące szanse i zagrożenia (Opportunities i Threats). Pierwsze litery angielskich odpowiedników tworzą powszechnie używany skrót: SWOT.

Bilans między wnętrzem a otoczeniem

Przygotowanie analizy SWOT wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania o czynniki najważniejsze dla biznesu. Najlepiej jest utworzyć tabelę, składającą się z czterech okien, w których umieścimy nasze spostrzeżenia. Należy przy tym pamiętać, iż „mocne strony” oraz „słabe strony” stanowią czynniki wewnętrzne, natomiast „szanse” i „zagrożenia” – zewnętrzne. Innymi słowy, pierwsze dwa aspekty zależą od nas, natomiast na pozostałe ma wpływ wszystko to, co dzieje się poza firmą, np. warunki panujące na rynku.

Kto pyta, nie błądzi

Tworzenie zestawienia SWOT wymaga kreatywności i obiektywnego spojrzenia na organizację, najlepiej więc, jeśli wykonuje je więcej niż jedna osoba. Dobrą metodą do przeprowadzania analizy może być np. „burza mózgów” – wtedy na pewno pojawi się wiele cennych spostrzeżeń. Aby trafnie określić stan, w jakim znajduje się firma, warto nasze spostrzeżenia zapisać w postaci odpowiedzi na kluczowe pytania. Każda z czterech części tabeli powinna zawierać jak najwięcej odpowiednich pytań. Dla przykładu, kiedy próbujemy określić mocne i słabe strony organizacji, możemy zanotować pytania takie jak:

  • Jaką mamy przewagę konkurencyjną?
  • Jakie są unikalne cechy, ważne dla konsumenta, których nie ma konkurencja?
  • Jaki jest stan naszej kadry oraz zarządu?
  • Czy potrafimy dobrze rozporządzać finansami?

W przypadku szans i zagrożeń, pomocnymi pytaniami natomiast, mogą okazać się np.:

  • Jakie są aktualne wydarzenia na rynku?
  • Jakie są słabe strony konkurencji?
  • Jakie są możliwości współpracy oraz dystrybucji produktów?
  • Czy są czynniki hamujące rozwój naszej firmy?

Istnieje oczywiście wiele innych pytań, na które możemy udzielić odpowiedzi. Utworzenie analizy SWOT z pewnością pomoże nam spojrzeć na naszą firmę w bardziej przejrzysty sposób oraz usprawnić wszelkie procesy biznesowe.

Dodaj komentarz