Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Motywatory i demotywatory w pracy managerów

Co motywuje polskich managerów do działania? W przeważającej większości to wciąż wielkość wypłaty. Zaskakujące wyniki raportu o motywatorach i demotywatorach polskiej kadry zarządzającej.

Managerowie to dynamiczni pracownicy. Odpowiadają za kierowanie zespołem, zarządzają pracą, a przy tym wykonują szereg działań z różnych dziedzin od obowiązków służbowych i administracyjnych, czyli tzw. „twardy HR”, po budowanie dobrych relacji w firmie i dbanie o każdego pracownika, czyli „miękki HR”. Wydawałoby się więc, że motywowanie takiej osoby do pracy wymaga podejmowania skomplikowanych działań. Na większą efektywność ich pracy mogłyby mieć wpływ takie czynniki jak: stawianie nowych wyzwań, większa odpowiedzialność stanowiska, możliwość rozwoju. Tymczasem okazuje się, że to płaca zasadnicza wpływa na ich motywację do pracy.

Manager też człowiek i zarabiać musi

Managerowie w Polsce tak jak szeregowi pracownicy wolą więcej zarabiać i mieć poczucie bezpieczeństwa oraz stabilności pracy, niż otrzymywać inne, mniej pospolite motywatory. Tak wynika z raportu ARC Rynek i Opinii na zlecenie Bigramu, Legg Mason i Wolters Kluwer. O czynniki motywujące i demotywujące w pracy zapytano grupę 400 menedżerów najwyższego i średniego szczebla. W kategorii motywacji finansowych na pierwszym miejscu znalazło się wynagrodzenie zasadnicze. Na zadowalającą wysokość płacy wskazało 69 proc. badanych. Jako drugi czynnik motywujący tę samą liczbę głosów zdobyły: elastyczne formy zatrudnienia oraz bonusy, premie i prowizje. Te właśnie czynniki bardziej pasują do charakteru managera, którego najbardziej powinno motywować osiąganie celów.

Tymczasem wyniki raportu pokazują, że pracownicy wyższego szczebla najbardziej obawiają się niepewnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego wolą zarabiać więcej, by zabezpieczyć się finansowo na wypadek zmian personalnych, które na tym szczeblu struktury organizacji zdarzają się częściej. Wybór elastycznych form zatrudnienia to natomiast efekt zmian gospodarczych i wzrastającej mobilności i popularności pracy zdalnej.

Zdrowie jest najważniejsze

Na trzecim miejscu w hierarchii ważności motywacji finansowych znalazły się dodatki pozapłacowe. Wśród tej kategorii najbardziej atrakcyjny dla managerów nie są wcale dofinansowanie zagranicznej wycieczki podczas urlopu, czy służbowe gadżety, lecz opieka medyczna. Dla przeważającej większości – 78 proc. badanych – łatwy dostęp do służby zdrowia znacznie zwiększa atrakcyjność stanowiska. To pragmatyczne myślenie wiąże się prawdopodobnie z kiepską sytuacją państwowego systemu opieki zdrowotnej, np. długimi kolejkami do lekarzy. O 4 proc. mniej głosów zdobył jeszcze samochód służbowy, a szkolenia zawodowe ceni 67 proc. badanych. Co ciekawe ponad połowę managerów motywuje dobrej jakości sprzęt do pracy.

Nie tylko pieniądze

Wśród poza finansowych czynników motywacyjnych managerowie zwracają uwagę na atmosferę w pracy. Przyjazne stosunki w zespole motywują do efektywnej pracy niespełna 80 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowała się samodzielność stanowiska, która jest ważna dla 67 proc. badanych.

Dobra atmosfera w pracy jest ważna także podczas określania czynników demotywujących. 56 proc. managerów rozważałoby zmianę miejsca pracy, gdyby relacje z przełożonymi nie układały się najlepiej. Jednak dla nieco większej grupy badanych najbardziej demotywująco działa wypełnianie celów niezgodnych z prawem. Tak odpowiedziało 59 proc. pracowników wyższego szczebla.

Dodaj komentarz