Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Każdy pracownik za wykonywaną pracę dostaje zapłatę. Jej wysokość reguluje zawarta pomiędzy nim i pracodawcą umowa, przepisy zakładowe oraz Kodeks Pracy. Za nadgodziny przeciętny pracownik dostaje wynagrodzenie i dodatek, przysługują mu także premie i nagrody jubileuszowe. A co z kadrą zarządzającą?

Przede wszystkim ważne jest zdefiniowanie osób zarządzających. Należą do nich wszyscy pracownicy zarządzający jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, główni księgowi oraz pracownicy należący do składu kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy. Za grupę kierującą firmą nie są zaś uważani kierownicy średniego szczebla, brygadziści i inni zatrudnieni na podobnych warunkach. Definicja osób zarządzających firmą jest ważna, ponieważ ich wypłata nie może być przedmiotem regulaminów wynagrodzenia czy zakładowych układów zbiorowych pracy.

Kadra zarządzająca nie dostanie żadnych świadczeń przysługujących innym pracownikom na podstawie tych aktów zakładowych. Są one wobec niej nieważne. Nie oznacza to jednak, że osoby zarządzające nie mają najmniejszych szans na premię roczną czy jubileuszową nagrodę. Mogą ją otrzymać na podstawie umowy o pracę i odpowiednich ustaw. W sferze budżetowej najważniejsze są ustawy i rozporządzenia decydujące o warunkach płacowych kadry zarządzającej, zaś w sferze pozabudżetowej najbardziej liczy się zawarta umowa o pracę oraz różne statuty i uchwały, z kolei Kodeks Pracy obowiązuje zawsze.

Właśnie według niego osobom zarządzającym nie przysługuje wynagrodzenie i dodatek za pracę nadliczbową. Osoby należące do kadry zarządzającej mogą otrzymać te świadczenia za nadgodziny wypracowane w niedziele i święta, pod warunkiem, że nie dostały w zamian dnia wolnego. Można jednak regulować te zasady poprzez odpowiednie zapisy w umowie o pracę.

Ustawa kominowa to zmora pracowników spółek o przeważającym udziale gminy lub Skarbu Państwa. Rygorystyczna bardziej niż Kodeks Pracy, wprowadza ograniczenia dotyczące warunków płacowych, które nie mogą być zmieniane za pomocą umowy o pracę. Świadczenia i wynagrodzenia osób kierujących wyżej wymienionymi spółkami są dokładnie opisane w niezbywalnych ustawach.

Zarządzać zatem czy nie zarządzać – oto jest pytanie!

One comment

Dodaj komentarz