Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


warunki płacowe

Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Każdy pracownik za wykonywaną pracę dostaje zapłatę. Jej wysokość reguluje zawarta pomiędzy nim i pracodawcą umowa, przepisy zakładowe oraz Kodeks Pracy. Za nadgodziny przeciętny pracownik dostaje wynagrodzenie i dodatek, przysługują mu także premie i nagrody jubileuszowe. A co z kadrą…