Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zatrudniajmy młodych!

Zatrudniajmy młodych!

Młodzi PracownicyNowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma zachęcić pracodawców do zatrudnienia młodych osób, które nie posiadają jeszcze odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Oferuje ona wiele korzystnych rozwiązań, zarówno dla pracodawców, jak i młodych.

Wsparcie rozwoju kompetencji czy wzmacnianie mobilności zawodowej ma wpłynąć na poprawę sytuacji młodych na rynku pracy.
Jednym z wprowadzonych rozwiązań są niskoprocentowe pożyczki, które studenci ostatniego roku lub absolwenci poszukujący pracy, mogą zaciągnąć na podjęcie działalności gospodarczej. Dotyczy to absolwentów uczelni, którzy nie więcej niż 48 miesięcy temu ukończyli studia czy uzyskali tytuł zawodowy. Co więcej, młodzi będą mogli także w ramach tej pożyczki skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych – co z pewnością doda młodym odwagi i zwiększy szansę na powodzenie ich nowych biznesów. Program działa już w województwie małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim i jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Innym rozwiązaniem jest to, że Urząd Pracy przedstawia bezrobotnemu do 25. roku życia ofertę pracy, stażu, szkolenia. Tymczasem pracodawca, który zatrudni taką osobę, zostaje zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy. Należy zaznaczyć, że jeśli jest to pierwsza praca osoby bezrobotnej, starosta na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, może refundować składki na ubezpieczenie społecznej tej osoby przez 12 miesięcy. Ponadto po zakończeniu refundacji pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na 6 miesięcy.

Dodaj komentarz