Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


usługi szkoleniowe

Zatrudniajmy młodych!

Zatrudniajmy młodych!

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma zachęcić pracodawców do zatrudnienia młodych osób, które nie posiadają jeszcze odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Oferuje ona wiele korzystnych rozwiązań, zarówno dla pracodawców, jak i młodych. Wsparcie rozwoju kompetencji czy wzmacnianie mobilności…