Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Manager powinien umieć negocjować!

Manager powinien umieć negocjować!

Negocjacje – czym są chyba każdy wie, ale przypomnijmy w najkrótszy możliwy sposób: efektywne negocjacje są sposobem dochodzenia do sytuacji, w której obie strony będące w konflikcie interesów dochodzą do wspólnego kompromisu. Tym kompromisem jest uzgodnione stanowisko w sprawie, które jest korzystne dla obu stron. Negocjacje angażują zatem co najmniej dwie strony. Przedmiotem negocjacji jest najczęściej kwestia sporna, co do której obie strony mają sprzeczne interesy.

Jeszcze do niedawna szczególnie w naszym kraju negocjacje były kojarzone głównie ze światem polityki i związanej z nim dyplomacji. Negocjowali premierzy, negocjują prezydenci i ministrowie. Obecnie negocjacje wykraczają zdecydowanie poza politykę – choćby w sferę biznesową.

Choć negocjacji uczymy się już jako dzieci – negocjując na początku z naszymi rodzicami, potem z rówieśnikami, nauczycielami w szkole itd. negocjacje biznesowe stwarzają wiele nowych sytuacji, wymagają odpowiedniego podejścia oraz przeszkolenia. Dlatego od jakiegoś czasu w biznesie można trafić na pojęcie negocjatora biznesowego w kontekście szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników firmy lub w kontekście niezależnego zawodu negocjatora „do wynajęcia”.

Jakie cechy powinien posiadać „rasowy” negocjator? Przede wszystkim asertywność i komunikatywność, a także jasne precyzowanie celów. To trzy podstawowe aspekty dobrych negocjacji. Negocjator powinien unikać przekazywania niepotrzebnych treści drugiej stronie, formułować swoje myśli w jednoznaczny sposób. Bardzo cenne jest również odpowiednie podejście do samego procesu negocjacji oraz okazywanie odpowiedniej postawy drugiej stronie.

Dodaj komentarz