Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Manager z pomysłem i innowacyjna firma

Manager z pomysłem i innowacyjna firma

Ponad połowa menedżerów chciałaby pracować w innowacyjnej firmie, ale mniej niż jedna trzecia ocenia w ten sposób organizację, w której pracuje. Przedstawiciele kadry zarządzającej uważają się za pomysłowych, ale czy mają, gdzie realizować nowatorskie rozwiązania?

Jak wynika z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” opracowanych przez firmę HRK 76 proc. managerów i specjalistów przedstawiło w zeszłym roku przynajmniej jeden pomysł. Jednak większość z nich została odrzucona, ponieważ tylko 40 proc. z nich zostało zrealizowanych. Managerowie chcieliby pracować w innowacyjnych przedsiębiorstwach, które stawiają na ciągły rozwój i wdrażają niesztampowe rozwiązania. Tak deklarowało 56 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry menedżerskiej. Respondenci wskazywali także na brak dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy – 42 proc. odpowiedzi.

Co dzieje się w firmach? Według cytowanych przez gazetę badań w ponad 65 proc. firm, reprezentowanych przez ankietowanych managerów wprowadzono przynajmniej jedną innowację. W 46 proc. wdrożonych nowatorskich rozwiązań było więcej niż jedna. Poprzez innowacje autorzy badania rozumieją usprawnienie techniczne (np.: nowe oprogramowanie) lub wprowadzenie innego sposobu działania.

Dla ułatwienia podczas badania HRK pogrupowano przedsiębiorstwa na pięć typów w zależności od podejścia do zmian:

  • Innowator to firma, która wdraża nowe rozwiązania i stawia na ciągły rozwój,
  • Opiekun stawia na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności,
  • Biegacz charakteryzuje się nastawieniem na wyniki i walką z konkurencją,
  • Tradycjonalista to firma, w której dużą wagę przywiązuje się do wypracowanych zasad i procedur,
  • ostatnią grupą są Start-upy.

56 proc. ankietowanych managerów uznało, że najchętniej pracowaliby u Innowatora. Niestety tylko 29 proc. respondentów zaliczyłoby organizacje, w której są zatrudnieni do takiej grupy pracodawców. Najwięcej odpowiedzi wskazywało na Tradycjonalistów, a 20 proc. przedstawicieli kadry menedżerskiej pracuje u Biegaczy.

Dodaj komentarz