Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Biznes odpowiedzialny nie tylko za siebie

Biznes odpowiedzialny nie tylko za siebie

Czy biznes i etyka idą ze sobą w parze? W jaki sposób można zarządzać przedsiębiorstwem, tak aby przynosiło ono korzyści finansowe, ale także było przyjazne dla innych? Jak wygląda CSR nad Wisłą?

Prowadząc działalność gospodarczą można równocześnie dbać o otoczenie, w którym funkcjonuje firma. Na tym polega CSR (Corporate Social Responsibility) czyli koncepcja, wedle której organizacje biznesowe w swoich strategiach uwzględniają interesy społeczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu to dbanie o środowisko i ekologię oraz o pracowników i warunki pracy czy potrzeby ludzi z otoczenia firmy. Działalność z zakresu CSR może polegać na ograniczaniu emisji spalin czy szkodliwych odpadów podczas produkcji lub zapewnianie bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy czy organizowanie charytatywnych programów.

Menedżerowie CSR

20 października w Warszawie miała miejsce konferencja „Biznes, który zmienia świat”, która była zwieńczeniem obchodów jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Eksperci oraz przedsiębiorcy, którzy odpowiedzialnie zarządzają swoimi firmami dyskutowali nad dokonaniami obszaru CSR oraz możliwościami dalszego rozwoju i promocji odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Podczas konferencji swoje wystąpienie zaprezentował gość specjalny: Guy Standing z Uniwersytetu w Londynie, twórca pojęcia „prekariat”, autor książki „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa”.

W ramach konferencji przedstawiono także wyniki raportu „Menedżerowie CSR” przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej przy współpracy z PBS i Deloitte. Według badania 81 proc. przedsiębiorców w Polsce uważa, że CSR ma wpływ na sposób funkcjonowania biznesu. Dla 60 proc. objawia się to poprzez zmianę działania przedsiębiorstwa, a 30 proc. badanych zauważa większe przywiązanie do ekologii i potrzeb społeczeństwa. 65 proc. menedżerów stwierdziło, że CSR pomógł rozwiązać wyzwania w obszarze edukacji, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

Co hamuje rozwój CSR, a co go wspiera?

Nad rozwojem koncepcji w Polsce największy wpływ miały zagraniczne oddziały firm, które dawały polskim przedsiębiorstwom dobre przykłady odpowiedzialnego zarządzania – tak odpowiedziało 78 proc. ankietowanych. Co drugi badany manager uznał także, że CSR wspierają pojedyncze osoby, a 42 proc., że partnerzy biznesowi stawiający takie wymagania. Natomiast rozwój CSR w Polsce jest hamowany przez zarządy firm – 46 proc. wskazań. Nawet jeśli menedżerowie chcą wprowadzać odpowiedzialną politykę funkcjonowania firmy, to są one blokowane przez prezesów i właścicieli.

Dodaj komentarz