Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dodatek frekwencyjny – czy warto go wdrożyć?

Dodatek frekwencyjny – czy warto go wdrożyć?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę należy się m.in. urlop chorobowy. Wszyscy doskonale jednak wiedzą, że nie za każdym „L-4” kryje się prawdziwa niedyspozycja i wcale nierzadko zdarzają się przypadki nadużywania prawa do zwolnienia chorobowego. Absencja pracownicza to dla pracodawcy poważny kłopot – czy da się jej zaradzić? 
Nagroda za obecność

Niestety doświadczenie wielu przedsięborców pokazuje, że kontrole pracowników podejrzanych o nadużywanie prawa do zwolnienia lekarskiego, nie przynoszą pożądanych efektów. Może warto zatem zamiast kary zastosować nagrodę? Na przykład nagrodę za obecność? Taką rolę świetnie spełnia dodatek frekwencyjny, który najczęściej występuje w formie finansowej. Zasady wypłacania tego dodatku określane są przez pracodawcę –  zarówno jeśli chodzi o jego wysokość, jak i częstotliwość wypłacania. Z reguły przy ustalaniu reguł przyznawania dodatku frekwencyjnego pracodawcy biorą pod uwagę następujące aspekty: stosunek kwoty nagrody do częstotliwości absencji (mniej nieobecności – większy dodatek), 100% obecności w danym przedziale czasu, lub też „próg” frekwencji (nieobecności nie może być więcej niż np. 5%).

Dobry sposób, lecz istnieje ryzyko

Nikogo już chyba w dzisiejszych czasach nie trzeba przekonywać, że ludzi bardziej motywuje przysłowiowa marchewka, a nie kij. Wprowadzenie dodatku frekwencyjnego będzie na pewno skuteczniejszym sposobem na rozwiązanie problemu absencji pracowników, niż regularne kontrole wszystkich przypadków podejrzanych „L-4”. Niestety nie istnieją stuprocentowo skuteczne idealne metody motywacji i również dodatek frekwencyjny ma swoje „ciemne strony”. Bartosz Adamczyk, Product Manager w firmie manaHR najlepiej podsumowuje wady i zalety zastosowania owego dodatku:

Wypłacanie dodatku frekwencyjnego jest częstą praktyką w firmach produkcyjnych. Przełożeni pracowników fizycznych uskarżają się na problem „teoretycznej” absencji chorobowej, czyli takiej, gdy prawdziwą przyczyną zwolnienia lekarskiego pracownika wcale nie jest choroba. Wprowadzenie premii frekwencyjnej pomaga pracodawcom w zmniejszeniu tego zjawiska. Trzeba patrzeć na dwa aspekty tego dodatku. Z jednej strony pomaga on w utrzymaniu frekwencji pracowników, natomiast z drugiej wzmaga zagrożenie, że z obawy o mniejszą wypłatę, do pracy będą przychodzić pracownicy chorzy.

 

Dodaj komentarz