Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Szef z charakterem

Szef z charakterem

Jak wiadomo, ludzie podejmują decyzje nie tylko na podstawie faktów, ale także pod wpływem emocji. To drugie wcale nie oznacza czegoś złego, dzięki emocjom bowiem możemy podejmować je szybciej i przechodzić do następnych zadań. Sztuką jest jednak odpowiednie wyważenie obu czynników. Zachowanie owych proporcji jest niezmiernie ważne zwłaszcza w zarządzaniu. Dlatego też osobowość menedżera może mieć istotny wpływ na sukces lub porażkę nie tylko podlegającego mu zespołu, ale pośrednio przekłada się na funkcjonowanie całej firmy.

Analiza charakterów

Z raportu opublikowanego przez Assessment Systems Polska wynika, że cechy osoby zarządzającej firmą wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i potrafią je zmieniać o 17-24%. Bardzo często już w ciągu pierwszego półtora roku pracy niemal połowa prezesów okazuje się nieodpowiednia na swoje stanowisko. Kluczowe zatem wydaje się sprawdzenie charakteru przyszłego menedżera na poziomie rekrutacji kadry zarządzającej.

Cechy osobowości

Assessment Systems Polska wyróżniło następujące kategorie cech, które mogą stanowić podstawowe kryteria oceny przy weryfikacji kandydatów na stanowiska managerskie. Są to:

  • ambicja – chęć współzawodnictwa, inicjacji nowych przedsięwzięć i kreatywność w ich realizacji,
  • towarzyskość – łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi i kontaktów międzyludzkich,
  • wrażliwość interpersonalna – empatia i wyczucie taktu,
  • stabilność – opanowanie i pewność siebie,
  • dociekliwość – wyobraźnia i potrzeba poszukiwania odpowiedzi,
  • otwartość na wiedzę – ciągłe pogłębianie własnej wiedzy biznesowej i technicznej,
  • systematyczność – dyscyplina i odpowiedzialność.

Jak widać są to nie tylko cechy związane z podejmowaniem decyzji, ale także umiejętności komunikacyjne i efektywność pracy.

Osobowość szefa

Wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich menedżerów nie są zbyt zaskakujące. Rodzima kadra zarządzająca to najczęściej ludzie towarzyscy, głodni wiedzy i cechujący się systematycznością. Wyniki dla wskazanych kategorii kształtują się na poziomie 60%. Gorzej natomiast wypada zdecydowanie stabilność i wrażliwość, bo wyniki to odpowiednio 32% i 47%. Jak widać opowieści o bardzo kiepskich szefach, którzy nie szanują pracowników wcale nie muszą być zmyślone. Co ważne, raport nie wskazuje na większe różnice wyników pomiędzy płciami.

Problemy polskich menedżerów

Menedżerowie w naszym kraju mają zatem problem ze stabilnością i empatią. Do tego dochodzi również niska samoocena. Cechy te obrazują ludzi zestresowanych i drażliwych, którzy mają skłonności do podejmowania nieprzemyślanych decyzji, a co gorsza do tworzenia nieprzyjaznej atmosfery w miejscu pracy. Są to z pewnością kwestie, którym należy poświęcać odpowienio dużo uwagi, bo mają bezpośredni wpływ na fluktuację kadr.

Trudne typowanie kadry zarządzającej

Zgodnie z przytoczonym raportem, około dwie trzecie przedsiębiorstw ma problemy z wyborem właściwego menadżera, a większość awansowanych wewnątrz firmy pracowników na stanowiska zarządzające jest wybierania w przypadkowy sposób. Oceniać bowiem należy nie tylko specjalistyczną wiedzę kandydata, ale także jego charakter i predyspozycje do zarządzania ludźmi. W tym celu można wykorzystać rekomendowany przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwa Psychologiczne kwestonariusz Hogana. Dzięki niemu można ocenić charakter danej osoby, nie biorąc pod uwagę wieku, płci i innych czynników, które nie przekładają się na kompetencje.

Zatrudnienie nieodpowiedniego kandydata na stanowisko zarządzające to dla firmy koszt na poziomie 150% pensji rocznej dla danego stanowiska. Dlatego należy przeprowadzać ją w sposób zorganizowany i przykładać wagę do wszystkich istotnych szczegółów, pośród których odpowiednie cechy charakteru powinny znaleźć wśród pierwszych kryteriów oceny kandydata na stanowisko managera.

Dodaj komentarz