Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jasno o wynagrodzeniu

Jasno o wynagrodzeniu

Ludzie odchodzą z pracy z różnych przyczyn. Nierzadko są te kwestie osobiste zupełnie niezwiązane z pracą. Jednak królująca przyczyną rezygnacji jest niesatysfakcjonujące wynagrodzenie. Co wyznacza próg tej satysfakcji? Niejednokrotnie bywa on nienaturalnie zawyżony przez zasłyszane półprawdy i brak świadomości realiów rynku pracy. Warto takim sytuacjom przeciwdziałać, edukować pracowników i możliwie jak najczęściej rozmawiać z nimi o wynagrodzeniu.

Brutto kontra netto

Chociaż jest to wiedza podstawowa, to wiele osób zaczynając pracę, nie rozumie kluczowej kwestii jaką są podatki i różnego rodzaju składki odprowadzane od ich wynagrodzenia. Najbardziej negatywny skutek ma to w szczególności, gdy taka osoba podpisze umowę z myślą, że otrzyma na konto widniejącą w niej kwotę, a potem po przepracowaniu miesiąca w nowej pracy dostanie znacznie niższą sumę. Związane z tym rozczarowanie może się przełożyć na spadek zaangażowania. Dorota Bodek z firmy manaHR zauważa:

Pracownicy zazwyczaj postrzegają swoje wynagrodzenie netto, bo takie wpływa na ich konto, z kolei wszelkie raporty płacowe i zestawienia płac dostępne na rynku pokazują wynagrodzenia brutto. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę kwota netto stanowi około 70% kwoty brutto, co sprawia, że nawet najatrakcyjniejsze wynagrodzenia w ujęciu netto nie mają szans w porównaniu do kwot brutto prezentowanych w raportach.

Przyczyną nieporozumień jest zatem przede wszystkim brak edukacji finansowej. Dlatego warto poświęcić czas i przedstawić pracownikom jak kwota brutto ich wynagrodzenia rozkłada się na faktyczne wynagrodzenie, podatki oraz składki. Warto także pokazać, jak ich płace mają się do sytuacji rynkowej. Tutaj odpowiednim narzędziem będą wspomniane raporty płacowe.

Nieregularne ale pieniądze

Pracownicy częściowo dostają wynagrodzenie w formie nieregularnych dodatków. Jednak zdarza się, że ludzie nie biorą pod uwagę tej sumy pieniędzy, gdy mówią o swoim wynagrodzeniu. A w końcu tak zwana “trzynastka” jest równoważna podwyżce o ponad 8%, co z pewnością ucieszy każdego. Podobnymi kwestiami są różne świąteczne lub wakacyjne dodatki albo benefity pozapłacowe. To wszystko też jest korzyścią materialną i warto to uświadomić pracownikom, ponieważ wieloskładnikowe i skomplikowane systemy wynagrodzeń mogą bardzo zaciemniać obraz płac.

Indukcyjne półprawdy

W sytuacji silnego deficytu specjalistów pojedynczy wyjątkowo pasujący do danej firmy kandydaci dostają oferty znacznie przewyższające to, czego mogą oczekiwać inni koledzy po fachu. Historie te są powtarzane przez osoby, które nie rozumieją tej szczególnej sytuacji. Tak powstaje dowód anegdotyczny, że istnieje pewne legendarne miejsce, gdzie pracownicy mogą żyć jak królowie. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ większość kandydatów nie ma szans na takie stanowisko, a są bardzo zdeterminowani do szukania go. Takie myślenie krzywdzi zarówno ich samych, jak i pracodawców.

Jak widać istnieje sporo pułapek, w które mogą wpaść pracownicy, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Dlatego warto jest otwarcie z nimi rozmawiać na ten temat. To wszystko musi być osadzone na twardym fundamencie sprawdzonych informacji, które można znaleźć w raporcie płacowym. Rozmowa taka nie będzie dużym kosztem dla firmy, a może znacząco zmniejszyć rotację kadrową biorąc pod uwagę fakt, że tyle osób odchodzi z pracy z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz