Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Pracodawco, zamów sobie specjalistę IT!

Pracodawco, zamów sobie specjalistę IT!

Deficyt pracowników dotyka obecnie wszystkie branże, szczególnie jednak doskwiera firmom z obszaru IT. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie ok 50 tys. programistów, a liczba ta będzie jeszcze wzrastać. Uczelnie nie nadążają z kształceniem odpowiedniej liczby specjalistów, z kolei przedsiębiorcy nie mają wystarczających nakładów czasowych i finansowych, by wyszkolić sobie pracowników samodzielnie. Rekrutacja specjalistów IT jest też utrudniona przez niewystarczające umiejętności kandydatów, zwłaszcza tych, którzy uczyli się „na własną rękę”. Dlatego też coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się współpraca managerów i działów HR z praktycznymi szkołami programowania.

W odpowiedzi na potrzeby rynku praktyczne szkoły programowania kształcą przyszłych pracowników na zamówienie konkretnego klienta. Pełnią zatem z jednej strony rolę uczelni wyższej, z drugiej firmy rekrutacyjnej. Nie każdy jednak może zostać uczniem takiej szkoły, trzeba bowiem najpierw przejść wieloetapową rekrutację, a następnie zdeklarować dyspozycyjność przez około 1,5 roku. Sama nauka trwa minimum 8 miesięcy, po czym abiturient uczestniczy w 6 -miesięcznym stażu. Nauczycielami są zawodowi programiści, dzięki czemu uczniowie mogą zdobywać nie tylko praktyczną wiedzę, ale także poznać specyfikę pracy w dziale IT. Na każdym etapie kształcenia umiejętności i predyspozycje kandydatów są weryfikowane, nie wszyscy są w stanie ukończyć naukę. Języki programowania są dobierane pod kątem wymagań potencjalnego pracodawcy, co sprawia, że przyszły pracownik będzie idealnie dopasowany do danego stanowiska. Równie duży nacisk kładzie się na rozwój kompetencji miękkich uczniów, którzy poznają specyfikę pracy w zespole poprzez udział we wspólnych projektach wymagających dzielenie się wiedzą.

Praktyczne szkoły programowania to zatem świetna alternatywa dla długo trwających studiów oraz zbyt krótkich kursów. Dla pracodawców są ogromną szansą na wypełnienie braków kadrowych i pozyskanie pracowników odpowiednio wykształconych i idealnie dopasowanych do organizacji, z kolei osobom szukającym zatrudnienia dają możliwość zdobycia wysokich kwalifikacji szczególnie pożądanych na rynku pracy i pewność znalezienia satysfakcjonującej pracy.

Dodaj komentarz