Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Silny lider, silny zespół

Silny lider, silny zespół

“Software house” to rodzaj przedsiębiorstwa, który powstał wraz z rozwojem branży IT. Dosłownie oznacza „dom oprogramowania”, co już mówi o jego istocie – stamtąd pochodzi oprogramowanie. Firmy te są interesujące z punktu widzenia zarządzania, ponieważ liczą od kilkudziesięciu do dwustu pracowników pracujących w konkretnych zespołach realizujących poszczególne projekty, a jednocześnie w tej branży wsytępuje najwyższy wskaźnik fluktuacji kadr. Środowisko takie jest zatem zbyt skomplikowane, żeby pozwolić mu żyć własnym życiem niczym w startupie, a z drugiej strony nie ma tam miejsca na tak mocno wydzielone struktury kierownicze, jak np. w korporacjach.

Wyraźna odpowiedzialność

Sprawne działanie każdej organizacji wymaga szybkich reakcji. Żeby było to możliwe, należy zbudować przejrzystą strukturę odpowiedzialności. Każdy pracownik musi wiedzieć do kogo ma się zgłosić, gdy ma jakieś wątpliwości lub co gorsza, gdy coś idzie nie tak, jak powinno. Taką rolę pełnią zwykle Project Managerowie, którzy mają zarówno wykształcenie kierunkowe, jak i spore doświadczenie biznesowe. Dzięki temu są w stanie decydować o priorytetach działania i jednocześnie wiedzą, jakie są realia czasowe pewnych zadań.

Zespół przede wszystkim

Najważniejszą częścią pracy lidera jest dbanie o sukces zespołu. To stwierdzenie nabiera szczególnej wagi właśnie w przypadku zarządzania zespołem w software house. Tutaj bowiem, jak nigdzie indziej, sukces lub porażka managera wyznaczane są poprzez powodzenie pracy całego zespołu. Dlatego powinien on być otwarty na ludzi, z którymi pracuje i szanować ich zdanie oraz uwagi. Tylko dzięki dobrej komunikacji można odpowiednio szybko zareagować na wszelkie trudności i pojawiające się problemy. W ten sposób buduje się również zaufanie do lidera.

Komfort szacunku

Bardzo ważną zasadą, która została nawet wpisana w popularny system pracy Scrum, jest założenie, że każdy pracuje tak, jak najlepiej potrafi. Dzięki temu wszyscy pracownicy mogą czuć się na tyle komfortowo, by wyrażać swoje opinie i dzielić się własnymi pomysłami. Obowiązkiem lidera jest dopilnowanie, żeby założenie to było prawdziwe, czyli żeby zespół był kompetentny. Musi to robić jednak na tyle delikatnie, aby nie zniszczyć samooceny członków zespołu. Taki proces wymaga stworzenia środowiska zdolnego do samokrytyki, jeśli pracownik sam zauważa niedociągnięcia i jest chętny nad nimi pracować, to niczyja duma na tym nie cierpi i wszyscy na równi angażują się w swoją pracę.

Praca lidera software house nie jest łatwa. Poza stworzeniem odpowiednich warunków do pracy, które mają zapewniać ciągłość pracy zespołu, lider musi rozwiązywać konflikty, które pojawiają się pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Kompetencje dobrego przywódcy nigdy nie ograniczają się do zamkniętej listy obowiązków.

Dodaj komentarz