Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Bądź Napoleonem swojej firmy

Bądź Napoleonem swojej firmy

Co dobry manager nosi w teczce? Laptopa, notes, pióro i… buławę stratega. Wszelkie działania, aby były zrealizowane w określonym czasie i przyniosły efekty muszą być zaplanowane. Każdy przywódca, jeśli chciał wygrać bitwę, musiał zaplanować ruch każdego oddziału, a do tego jeszcze powinien był przewidzieć kroki przeciwnika. Choć zarządzanie firmą toczy się o mniejszą stawkę, to zasady strategii są bardzo podobne.

Strategiczne planowanie to podstawa działalności każdej organizacji. Bez planu pracy wszelkie zadania są wykonywane na oślep, trudniej rozliczyć się z efektów i zintegrować je z obowiązkami pozostałych pracowników. Planowanie jest podstawowym elementem zarządzania strategicznego. Najpierw tworzy się plan działania, a następnie przystępuje do jego realizacji i nadzoru. Planowanie strategiczne jest zawsze długoterminowe, tzn., że obejmuje okres około 2-5 lat. Podczas wdrażania planu strategicznego można tworzyć plany działania poszczególnych jednostek – to składa się znów na zarządzanie strategiczne. Planowanie musi uwzględniać rozwój firmy, to nadrzędny cel zarządzania. Strategia służy osiągnięciu zwycięstwa, więc także w prowadzeniu przedsiębiorstwa liczą się efekty. Cele należy stawiać ambitne, ale realne do wykonania. Po to więc tworzy się analizy SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities Threats), czyli mocnych i słabych stron, okazji i zagrożeń.

Plan strategiczny powinien zawierać, następujące elementy.

  1. Misję przedsiębiorstwa – ważne wartości oraz to, na co szczególną uwagę zwracają jej założyciele.
  2. Cele strategiczne – bardziej konkretne dane na temat zakładanych przychodów, miejsca firmy na rynku, obszarów działalności etc.
  3. Strategia – czyli określenie przewagi konkurencyjnej (jakość, szybkość realizacji itp.), w czym będziemy lepsi od pozostałych, aby utrzymać się na rynku (to także: zasoby ludzkie, marketing).
  4. Działanie – jakie należy podjąć kroki, aby to wszystko osiągnąć i kiedy można się tego spodziewać.
  5. Kontrola – ważny punkt, o którym często się zapomina, bez podsumowania, analizy sukcesów i porażek nie będziemy wiedzieć, co można udoskonalić, a co gwarantuje zwycięstwo.

Planowanie strategiczne to podstawa sprawnego przywództwa. Dobry lider wie, co chce osiągnąć, jak to zrobić i trzyma zawsze rękę na pulsie. Wymienione kroki to tylko podstawowe informacje. Tak naprawdę planowanie strategiczne to dosyć złożony proces wymagający znajomości nie tylko własnych celów, ale także dobrego rozeznania na rynku i w branży.