Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zarządzanie zmianą wciąż kuleje w polskich firmach

Zarządzanie zmianą wciąż kuleje w polskich firmach

Przeprowadzanie zmian w dużych przedsiębiorstwach nigdy nie przychodzi łatwo. I widać to w szczególności w polskich firmach. W zeszłym roku aż 70% wprowadzanych zmian nie przyniosło zamierzonego skutku. Zwykle przyczyną było słabe wykorzystanie feedbacku od członków organizacji.

Feedback od pracowników na wagę złota

III Ogólnopolskie Badania Zarządzania Zmianą wykazały niepokojący stan rzeczy. I chociaż w tym roku 30% organizacji osiągnęło zakładane cele poprzez swoje projekty i jest to wynik lepszy niż w poprzednich latach, gdzie wynosił 25-28%, to wciąż jest wiele do poprawy.

Pozytywne jest natomiast to, że aż 78% firm daje swoim pracownikom szansę na wyrażenie swojej opinii. Jednak niestety informacje te są pożytkowane tylko w 52%. To powoduje, że pracownicy nie czują się elementem zmian i stają się mniej zaangażowani w ich przeprowadzanie. Z kolei mniejsze zaangażowanie skutkuje brakiem organicznego oddolnego poparcia dla projektów wprowadzających zmiany, przez co często upadają.

Zmiany kontra branże

Ciekawy obraz wyłania się, gdy przeanalizuje się problem zmian pod kątem różnic pomiędzy branżami. Otóż, najlepiej radzi sobie sektor produkcji, który wdraża zmiany z aż 48% powodzeniem. Dużo gorzej za to jest w branżach IT i usług wspólnych, które uzyskały tak samo niski wyniki – 19%. Jednak po krótkim zastanowieniu się można dojść do rozsądnego wytłumaczenia tej sytuacji. Sektory IT i usług od lat inwestują w budowanie wydajnych i dobrze prosperujących organizacji i dlatego trudno jest wdrażać tam kolejne zmiany poprawiające stan rzeczy. Natomiast branża produkcyjna jest na tym polu trochę w tyle i dlatego zmiany te przychodzą łatwiej.

Rodzaje zmian

Zmiany w organizacjach mogą dotyczyć wielu kwestii. Najczęściej, bo w 40%, zmieniana jest strategia działania. W 33% to struktura organizacji ulega przemianom, a w 25% modyfikuje się kulturę organizacji. Wszystko to ma na celu maksymalizację zysków lub optymalizację produktywności.

Niestety aż 20% zmian było przygotowywanych bez jakiejkolwiek metodyki zarządzania zmianą jak Agile (np. Scrum), Design Thinking lub Lean Change, która jest kluczowa przy planowaniu wszelkich zmian. Ważne także jest, żeby zmiany były wprowadzane przez zespoły, które złożone są zarówno z menadżerów i pracowników, bo jak wynika z badań, są one znacznie bardziej efektywne, a przede wszystkim łatwiej i sprawniej wdrażane.

Dodaj komentarz