Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Manager o wysokiej kulturze… korporacyjnej

Manager o wysokiej kulturze… korporacyjnej

kultura korporacyjnaDawanie przykładu, otwartość na krytykę, jasne zasady i lepsza ocena efektywności to aspekty, które budują dobrą kulturę korporacyjną. Niestety wciąż w tych obszarach trzeba wiele udoskonalić, aby wszystkim pracowało się lepiej. Jak się okazuje kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na pracowników dużych przedsiębiorstw.

Kultura w finansach

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów finansowych z całego świata przeprowadziła ankietę na temat kultury w organizacjach finansowych. Według badań ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) 76% finansistów uważa, że kultura korporacyjna ma znacznie większy wpływ na zachowanie i postawę pracowników niż jakiekolwiek przepisy i regulacje. ACCA zapytało o błędy w zarządzaniu ponad 120 tys. członków, specjalistów od rachunkowości i zarządzania finansami.

4 Błędy w zarządzaniu

  1. Według danych sformułowanych przez ACCA największym błędem w zarządzaniu organizacją jest brak przykładu z góry. Tak odpowiedziało ponad 60% ankietowanych. Idealnie podsumowuje to przysłowie: „jaki pan, taki kram”. Jeśli postawa prezesa oraz kadry zarządzającej jest godna naśladowania, to tym samym kultura organizacji zyskuje na jakości. Ważna jest także struktura organizacji – im bardziej jest ona złożona, tym rola przykładu płynącego z góry jest bardziej osłabiona. Wtedy bardzo ważne jest ujednolicenie strategii zarządzania i działań managerów na wszystkich szczeblach i strukturach organizacji.
  2. Kolejnym błędem w zarządzaniu, na który wskazywano w raporcie Corporate Culture and Behaviour była niechęć do krytyki. Nikt nie przepada za słowami krytyki, a szczególnie osoby postawione wysoko w hierarchii organizacji. Autorzy badania doradzają: aby zmniejszyć strach przed krytyką, należy zwiększyć niezależność managerów, kierowników działów oraz innych kluczowych pracowników. Dużą rolę odgrywa także system oceny pracowniczej oraz to, jak określone są jego zasady. Chodzi o to, aby szeregowy pracownik był oceniany w równym stopniu, co kadra zarządzająca. W ten sposób nikt nie będzie czuł się pokrzywdzony. Konstruktywna krytyka oraz otwartość kadry na sugestie innych osób polepszy kulturę korporacyjną.
  3. W ten sposób przechodzimy do kolejnego błędu, czyli skomplikowanych regulacji. Aby personel oraz managerowie czuli się sprawiedliwie traktowani zasady oceny czy wynagradzania muszą być jasne dla wszystkich. Im więcej regulacji i kodeksów, tym trudniej odnaleźć się w świecie korporacyjnym. Przepisy prawne w szczególny sposób dotyczą branży finansowej. Oprócz mało przejrzystych zasad funkcjonowania organizacji na kulturę korporacyjną ma także wpływ brak sankcji za przekraczanie organizacyjnych reguł.
  4. Co drugi ankietowany przez ACCA finansista uważa, że nagradzanie dobrze wykonanych zadań wpłynie na jakość wyników. Jednak jeszcze więcej z nich zdaje sobie sprawę, że nieprofesjonalne premiowanie wyników może grozić fałszowaniem raportów i sprawozdań, aby tylko otrzymać nagrodę.Jest to wynikiem kolejnego błędu w zarządzaniu, tzw. „kultu targetu”. System wynagrodzeń oparty na zadaniowości może powodować, że wyrobienie „normy” będzie ważniejsze niż sama jakość pracy. Z jednej strony zarządzanie poprzez cele to bardzo dobre narzędzie motywujące, ale jeśli zdominuje sposób wynagradzania pracowników, to doprowadzi do patologicznych sytuacji. Aby tego uniknąć należy wprowadzić lepsze narzędzia oceny efektywności i stworzyć bardziej rozbudowany system motywacji wewnętrznej.

Nie jest łatwo zarządzać dużą organizacją finansową. Nic więc dziwnego, że nawet najlepsi managerowie popełniają błędy w zarządzaniu. Najważniejsze to, aby zdać sobie z nich sprawę i unikać w przyszłości.

Dodaj komentarz