Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak inteligentnie zarządzać inteligentem

Jak inteligentnie zarządzać inteligentem

Gdyby zapytać dziesięciu menadżerów o to, jakimi cechami powinien charakteryzować idealny kandydat do pracy, najprawdopodobniej każdy wymieniłby wśród nich inteligencję. Co jednak ciekawe, nie każdy dyrektor czy lider potrafi dobrze zarządzać osobami inteligentnymi – ci bowiem często mają swoje zdanie, podważają decyzje, które uważają za błędne, próbują wykonywać pracę i obowiązki „po swojemu”. Jednak to właśnie kierowanie inteligentnymi pracownikami jest tym, co odróżnia prawdziwego lidera od zwykłego menadżera.

Tak w każdym razie twierdzi Jeff Weiner, prezes portalu LinkedIN. Twierdzi on, iż osoba będąca faktycznym liderem, menadżerem z prawdziwego zdarzania do kierowanego przez siebie zespołu nie będzie poszukiwał bezrefleksyjnych „dronów”, którzy potrafić będą tylko wykonywać polecenia od A do Z. Lider nie chce osób mniej inteligentnych i mniej kompetentnych od siebie – poszukuje pracowników, którzy mogą wzbogacić zespół, uzupełnić go wiedzą i umiejętnościami, których on sam nie posiada.

W kursie, który został opublikowany nas LinkedIn, Weiner wyjaśnia i radzi co robić, aby dobrze zarządzać osobami inteligentnymi. Szczególną uwagą zwraca zaś na jeden z najważniejszych błędów – Nie mówisz bardzo mądrym ludziom, żeby coś zrobili, tylko inspirujesz ich do podjęcia działania. To główna różnica między menedżerem i liderem. Menedżerowie mówią ludziom, co mają robić, często bez wymiernych efektów. Liderzy zaś inspirują pracowników.

Aby z sukcesem budować zespół składający się z osób kompetentnych i inteligentnych warto kierować się kilkoma prostymi wskazówkami. Menadżer, aby dobrze wykorzystać w pracy potencjał takich osób powinien więc: 1) potrafić rozpoznawać osoby utalentowane i inteligentne, 2) wiedzieć, jakie osoby te stawiają sobie zawodowe cele, co pragną osiągnąć, 3) zarysować związek między celami firmy, a osobistymi celami pracownika i w końcu 4) nauczyć się wykorzystywać kompetencje, wiedzę oraz inteligencję pracowników, aby cele firmy zrealizować.

Jak uważa Weiner, te cztery kroki sprawią, iż inteligentni pracownicy samodzielnie wezmą na siebie obowiązek realizacji zadań i celów organizacji. Aby jednak tak się stało nie wystarczy mocny, dobry lider, ale także zgodność pomiędzy celem rozwoju pracownika, a charakterem pracy, którą wykonuje. Mówienie osobom inteligentnym co mają robić, jak mają wykonywać swoje obowiązki bywa dla nich często demotywujące. Źle zareagują na brak swobody w działaniu i odebranie im możliwości decydowania o kształcie pracy.

Pradziwy lider powinien więc nie tylko stworzyć dobry zespół kompetentnych pracowników, ale także zapewnić im odpowiednią atmosferę, sprzyjającą ich rozwojowi. Tylko wtedy bowiem ich inteligencja i talent przyczynią się do osiągnięcia celów firmy.

Dodaj komentarz