Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zmiana nie musi oznaczać chaosu

Zmiana nie musi oznaczać chaosu

Zmiana to trudny moment dla każdej firmy czy organizacji. Ma oba bowiem często zarówno skutki psychologiczne – takie jak choćby wzrost stresu i niepewności wśród pracowników każdego szczebla – jak również ekonomiczne. Okres przejściowy oznacza bowiem nierzadko luki w procedurach, nakładanie się zadań, wydłużenie czasu realizacji pewnych działań. Jak więc poradzić sobie z takim wyzwaniem jak implementacja nowych rozwiązań?

Jedną z najczęstszych poważnych zmian, które przechodzą polskie firmy i przedsiębiorstwa, związana jest z wdrażaniem nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych, które wspierają organizację na wielu różnych poziomach. Cyfryzacja wymusza dostosowanie taktyk zarządzania zmianami, ale także może procesie tym pomóc.
Aby firma z procesu zmian wyszła silniejsza, eksperci zalecają podjęcie działań, mających na celu wsparcie zarządzania zmianą. Bo właśnie o tym najczęściej zapominają menadżerowie i dyrektorzy, którzy cały swój wysiłek angażują w działania bieżące oraz realizacje inwestycji. Adaptacja pracowników do zmiany jest absolutnie niezbędna i nie należy jej bagatelizować – może mieć bowiem poważne konsekwencje, prowadzące nawet do ogromnej rotacji pracowników, co stanowi poważne obciążenie budżetu oraz zagraża stabilności firmy. Jakie działania, poza szkoleniami, należy przedsięwziąć, aby zmiana nie okazała się trzęsieniem ziemi?

Oto garść wskazówek:

  1. Dyskutując z pracownikami na temat wprowadzanych zmian, należy je dobrze uzasadnić – najlepiej podając argumenty dotyczące tego, jaki pozytywny wpływ będzie mieć na organizację. To zmotywuje pracowników do działania.
  2. Zmiana to także zagrożenia i nim także należy poświęcić czas. Nie warto zaprzeczać, iż istnieją, nie można ich także ukrywać. Pracownicy zaczną snuć własne podejrzenia, a te mogą mieć wpływ na ich pracę oraz ewentualne decyzje dot. zmiany pracy.
  3. Wprowadzanie zmian powinno być realizowane stopniowo i powoli. Pośpiech nikomu nie służy. Pracownicy będą w stanie sprostać wymaganiom jeśli poznają szczegółową agendę działań, aktywnie tworząc harmonogram. To zmniejszy stres oraz ograniczy błędy.
  4. Pracownicy nie powinni być zagłuszani – dobrze posłuchać co mają do powiedzenia na temat procesu zmian. Ofiarowanie im możliwości wpływania na procesy firmowe sprawi, iż będą mocniej zmotywowani, ale także poprawi atmosferę w firmie i zmniejszy stres.
  5. Aby zmiany faktycznie przyniosły efekty, niezbędne będzie szkolenie pracowników, usuwanie barier i przeszkód w opanowaniu nowych zdolności. Osoby zatrudnione powinny czuć się pewnie i swobodnie w procesie, niezbędne jest więc uwzględnienie ich kompetencji i indywidualnych możliwości.
  6. Komunikacja to podstawa. Tylko szczery, sprawiedliwy i otwarty dialog pozwoli na spokojną i przyjazną realizację założonych działań.
  7. Uczczenie sukcesu powinno być tak samo ważne, jak wyciąganie wniosków z porażek. Zwycięstwa należy świętować i nagradzać – to sprawi, iż pracownicy będą dobrze zmotywowani i zaangażowani. To także buduje lojalność i oddanie dla sprawy.

Te podstawowe zasady mogą łatwo pomóc w adaptacji pracowników do nowych technologii, nowych standardów oraz nowych zadań. Zarządzanie zmianą we współpracy z pracownikami to jedyny sposób na sukces.

Dodaj komentarz