Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Crowdsourcing – jako otwarta innowacja czyli „nikt z nas nie jest tak mądry, jak my wszyscy razem”

Crowdsourcing – jako otwarta innowacja czyli „nikt z nas nie jest tak mądry, jak my wszyscy razem”

Stwierdzenie Kena Blancharda znajdzie zastosowanie w każdej dziedzinie życia, ale przede wszystkim sprawdza się w obszarze rozwiązywaniu problemów. Pomysł wykorzystywania siły grupy i mądrości zbiorowej interesował w przeszłości głównie świat nauki. Dzisiaj coraz częściej wzbudza zainteresowanie biznesu, który stoi przed rewolucyjnymi zmianami i płynącymi z nich ryzykami, ale i szansami, jakie te zmiany mogą wnieść do codziennego życia organizacji.

Przez wiele lat najlepsze organizacje broniły się przed przełomowymi rozwiązaniami tworząc własne innowacje. Rozwijały się wdrażając projekty wypracowane przez ich własne działy Badań i Rozwoju (B+R), które od czasu do czasu były w stanie wygenerować rewolucyjne pomysły. Oznacza to, że innowacje inspirowane były przez jednostki lub małe grupy pracowników zajmujące się poszukiwaniem rozwiązania danego problemu. Tradycyjny model generowania innowacji nie nadąża już niestety za stale zmieniającym się światem technologii, który kręci się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej oraz za szybko zmieniającymi się oczekiwaniami klientów.

W tej sytuacji na znaczeniu zyskuje nowe podejście do innowacji, stawiające wyzwanie tradycyjnemu procesowi innowacyjnemu. Opiera się ono na wykorzystywaniu zbiorowego intelektualnego kapitału wszystkich interesariuszy organizacji dającego o wiele szerszy zasięg dotarcia do źródła pomysłów niż dotychczasowe grupy fokusowe, burze mózgów, raporty sektorowe, wywiady z klientami czy inne relacje z otoczeniem. Nowe podejście skraca czas niezbędny do zakończenia procesu innowacyjnego, zmniejsza wykorzystywanie i tak ograniczonych zasobów, zwiększając jednocześnie możliwości generowania nowych rozwiązań. Jednocześnie buduje ono innowacyjną kulturę w całej organizacji, która dotychczas mogła być ograniczona do wspomnianych wcześniej jednostek B+R.

Witamy w crowdsourcingu – wydajniejszemu podejściu do innowacji, które odpowiada na wyzwania związane z tradycyjnym zarządzaniem, wykorzystując kapitał intelektualny dużej zbiorowości, zarówno wewnątrz, jak i poza organizacją. Wyobraźmy sobie rozwiązanie pozwalające docierać do wszystkich pracowników, którzy na co dzień nie są zaangażowani w tworzenie produktu. A także do partnerów biznesowych, klientów, dostawców, pośredników, naukowców czy entuzjastów danej marki. Każdy może dzielić się swoimi niezliczonymi przemyśleniami, sugestiami i przełomowymi koncepcjami. Wyobraźmy sobie kontakt z otoczeniem pozwalający na otrzymywanie niemal natychmiastowej oceny i kreatywnego wkładu na każdym etapie procesu innowacyjnego.

Platformy usług crowdsourcingowych , połączone ze sprawdzoną metodologią zarządzania zaangażowanymi społecznościami, jako nowa forma komunikacji z otoczeniem wewnątrz oraz poza organizacją, pozwalają przedsiębiorstwom na wykorzystywanie kreatywności tysięcy osób. Crowdsourcing pobudza innowacyjność w czasach, gdy wydatki na B+R oraz cięcia kosztów poprzez redukcję etatów przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego.

Sama idea crowdsourcingu nie jest nowa i istnieje od wieków. Ale dzięki rozwojowi technologii i sieciom społecznościowym nabiera rozpędu zarówno wśród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw jak i mniejszych graczy. Ci, którzy pogodzili się z faktem, że funkcjonują w środowisku przełomowych innowacji rozumieją, że nie da się przewidzieć, skąd przyjdzie następny przełom. Właściwe wykorzystanie usług crowdsourcingu, niezależnie od tego, czy innowacja znajdzie swój początek w centrum B+R, łańcuchu dostaw, dziale HR, IT, czy też przysłowiowym garażu, w którym powstaje ambitny start-up, zwiększa szansę zidentyfikowania i wychwycenia pomysłów, które mogą na zawsze zmienić krajobraz danej branży.

W tej sytuacji na znaczeniu zyskuje nowe podejście do innowacji, stawiające wyzwanie tradycyjnemu procesowi innowacyjnemu. Opiera się ono na wykorzystywaniu zbiorowego intelektualnego kapitału wszystkich interesariuszy organizacji dającego o wiele szerszy zasięg dotarcia do źródła pomysłów niż dotychczasowe grupy fokusowe, burze mózgów, raporty sektorowe, wywiady z klientami czy inne relacje z otoczeniem. Nowe podejście skraca czas niezbędny do zakończenia procesu innowacyjnego, zmniejsza wykorzystywanie i tak ograniczonych zasobów, zwiększając jednocześnie możliwości generowania nowych rozwiązań. Jednocześnie buduje ono innowacyjną kulturę w całej organizacji, która dotychczas mogła być ograniczona do wspomnianych wcześniej jednostek B+R.

Witamy w crowdsourcingu – wydajniejszemu podejściu do innowacji, które odpowiada na wyzwania związane z tradycyjnym zarządzaniem, wykorzystując kapitał intelektualny dużej zbiorowości, zarówno wewnątrz, jak i poza organizacją. Wyobraźmy sobie rozwiązanie pozwalające docierać do wszystkich pracowników, którzy na co dzień nie są zaangażowani w tworzenie produktu. A także do partnerów biznesowych, klientów, dostawców, pośredników, naukowców czy entuzjastów danej marki. Każdy może dzielić się swoimi niezliczonymi przemyśleniami, sugestiami i przełomowymi koncepcjami. Wyobraźmy sobie kontakt z otoczeniem pozwalający na otrzymywanie niemal natychmiastowej oceny i kreatywnego wkładu na każdym etapie procesu innowacyjnego.

Platformy usług crowdsourcingowych , połączone ze sprawdzoną metodologią zarządzania zaangażowanymi społecznościami, jako nowa forma komunikacji z otoczeniem wewnątrz oraz poza organizacją, pozwalają przedsiębiorstwom na wykorzystywanie kreatywności tysięcy osób. Crowdsourcing pobudza innowacyjność w czasach, gdy wydatki na B+R oraz cięcia kosztów poprzez redukcję etatów przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego.

Sama idea crowdsourcingu nie jest nowa i istnieje od wieków. Ale dzięki rozwojowi technologii i sieciom społecznościowym nabiera rozpędu zarówno wśród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw jak i mniejszych graczy. Ci, którzy pogodzili się z faktem, że funkcjonują w środowisku przełomowych innowacji rozumieją, że nie da się przewidzieć, skąd przyjdzie następny przełom. Właściwe wykorzystanie usług crowdsourcingu, niezależnie od tego, czy innowacja znajdzie swój początek w centrum B+R, łańcuchu dostaw, dziale HR, IT, czy też przysłowiowym garażu, w którym powstaje ambitny start-up, zwiększa szansę zidentyfikowania i wychwycenia pomysłów, które mogą na zawsze zmienić krajobraz danej branży.

Liczba zastosowań crowdsourcingu wydaje się być nieograniczona i przedsiębiorstwa powinny je brać pod uwagę, jeśli chcą:

 • Być w bliskim kontakcie ze swoim wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem,
 • Zwiększyć możliwości generowania innowacyjnych pomysłów,
 • Skrócić czas promocji nowych produktów i usług,
 • Przyśpieszyć przejście od pomysłu do gotowych rozwiązań,
 • Propagować kulturę innowacyjności w całej organizacji i wśród jej interesariuszy.

To wszystko jest możliwe, o ile cały proces jest od początku dobrze zorganizowany, a w szczególności uwzględnia następujące elementy:

 • Wykorzystanie usług crowdsourcingu musi być zgodne z istniejącą strategią innowacji, ponieważ jego zadaniem jest wspomaganie, a nie przeciwstawianie się istniejącym rozwiązaniom,
 • Platforma musi być przyjazna dla użytkowników, by budować ich zaangażowanie w proces twórczy,
 • Wyzwania powinny być przedstawione w taki sposób, aby angażowały budowaną wokół nich społeczność,
 • Społeczności powinny być budowane w sposób przemyślany i zorganizowany, a następnie cały proces kreacji rozwiązań musi być odpowiednio moderowany, aby nie stracić z oczu głównego celu przedsięwzięcia i nie zmarnować włożonego wysiłku,
 • Społeczność musi wiedzieć, na jakie korzyści może liczyć w zamian za swój wkład,
 • Organizacja musi być przygotowana na zwiększony napływ danych i wprowadzić odpowiednie narzędzia analityczne oraz procesy pozwalające na zbadanie najbardziej obiecujących rozwiązań.

Obecnie wśród modeli generowania innowacji popularność zdobywa rozkładanie skomplikowanych problemów na mniejsze zadania i przekazywanie ich dedykowanym społecznościom, które mierzą się z danym wyzwaniem. Crowdsourcing zyskuje więc coraz większą rzeszę zwolenników, podczas gdy inne rozwiązania jak np. korporacyjne fundusze VC – okazują się nieefektywne (według badań Forester). Oczywiście crowdsourcing nie będzie lekarstwem na wszystkie wyzwania, przed jakimi przedsiębiorstwa staną w najbliższej przyszłości, ale i tutaj prawo wielkich liczb dalej obowiązuje. Crowdsourcing pozwala na zdobycie dostępu do dużych strumieni danych, które pomogą każdej organizacji w podjęciu najlepszych strategicznych i operacyjnych decyzji.

http://www.ey.com/pl/pl/services/advisory/crowdsourcing/crowdsourcing-uslugi

Autor: Bartosz Niedźwiedzki, Dyrektor w Grupie Zarządzania Innowacjami EY

Dodaj komentarz