Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rotacja pracowników największym wyzwaniem polskich przedsiębiorstw

Rotacja pracowników największym wyzwaniem polskich przedsiębiorstw

Według raportu KPMG zatytułowanego „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?” największym wyzwaniem dla działających na naszym rynku firm będzie utrzymanie pracowników.

Wnioski takie wysnuć można na podstawie badania, w którym udział wzięli przedstawiciele zarządów i kadry menedżerskiej 161 przedsiębiorstw. Aż 77% respondentów wskazało w nim, że to właśnie powstrzymanie rotacji i utrzymanie pracowników będzie dla nich największym wyzwaniem w najbliższych latach. Warto zauważyć, że procentowy udział odpowiedzi zmienia się w zależności od branży. Najbardziej o utrzymanie pracowników martwią się przedstawiciele takich sektorów jak: nowoczesne technologie, przemysł, przemysł chemiczny, usługowi, nieruchomości oraz budowlanka. Nie bez znaczenia jest też wielkość firmy. Za wyzwanie problem utrzymania pracowników uznają głównie firmy małe i średnie. Warto wiedzieć więc, jakie działania należy podjąć, by skutecznie zmniejszyć rotację pracowników.

Zdaniem ekspertów najskuteczniejszą metodą, która pozwala zatrzymać większość pracowników jest tzw. budowanie doświadczenia pracownika (ang. employee experience) w firmie oraz cykliczne monitorowanie i weryfikowanie działań pracodawcy w tym obszarze. Dzięki temu rotacja pracowników może spaść nawet o 69%. Czym jest samo doświadczenie pracownika? To w największym skrócie atrakcyjność pracodawcy. Podejście to obejmuje analizę czynnika ludzkiego, rozwoju i oceny pracowniczej, narzędzi wynagradzania, środowiska pracy oraz kultury organizacyjnej.

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na poczucie atrakcyjności pracy wśród pracowników jest profesjonalizm kadry menadżerskiej. Niemal połowa badanych firm (46%)wskazuje, że zamierza w najbliższym czasie podjąć działania w celu podniesienia jakości i profesjonalizmu kadry kierowniczej i budowania zdolności przywódczych. Oprócz tego wskazuje się również na istotność zaoferowania pracownikom bogatej oferty szkoleń zawodowych. Liczne badania wskazują bowiem, że jest to jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na rotację pracowników. Nie można też przy tym zapomnieć o faktorze finansowym. Wynagrodzenie nie jest może najważniejszym z nich, ale nadal pozostaje bardzo istotne.

Dodaj komentarz