Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Wyzwania polskiego rynku pracy

Wyzwania polskiego rynku pracy

Polski rynek pracy należy teraz do pracownika. Bezrobocie spadło do poziomu najniższego od ponad 25 lat. Płace, choć powoli, nieustannie rosną, a pracodawcy mają coraz większy problem z wypełnieniem wakatów. A jakie wyzwania czekają nasz rynek pracy w najbliższym czasie?

Odpływ pracowników
Dla polskiego rynku pracy to żadna nowość. Odkąd tylko weszliśmy do Unii Europejskiej z Polski wyemigrowało ok. 2 mln ludzi. Zdecydowana większość z nich w wyjechała w poszukiwaniu lepszego życie. Bez wątpienia ta zarobkowa emgracja Polaków przyczyniła się do problemów, z którymi dziś boryka się nasz rynek pracy. Eksperci przewidują, że dalszy odpływ siły roboczej nie powinien już być tak gwałtowny, chociaż nadal należy się liczyć z powolnym ubywaniem rąk do pracy. Eksperci zwracają uwagę, że „dziurę” tę mogliby zapełnić imgranci, przede wszystkim ci pochodzący zza naszej wschodniej granicy. Obecnie przebywa ich na terenie naszego kraju około miliona. Przedsiębiorcy alarmują, że władze państwowe zamiast zaostrzać przepisy imigracyjne, powinny je poluzować.

Innym wyzwaniem stojącym przed polskimi pracodawcami, która związana jest z sytuacją na rynku pracy, jest wdrażanie strategii zniechęcania pracowników do zmiany pracy. Polega ona głównie na podnoszeniu pensji, ale również przedstawieniu atrakcyjnej oferty świadczeń pozapłacowych i szkoleń.

Elastyczność
Polscy przedsiębiorcy przyzwyczaili się, że swoim pracownikom mogą narzucić niemal wszystko. Przez długie lata alternatywą była albo emigracja, albo bezrobocie. Teraz jednak się to zmieniło. Dlatego też pracodawcy muszą nauczyć się większej wrażliwości na potrzeby pracowników. Pokaźne ich grono potrzebuje przede wszystkim zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Część z nich chciałaby też, żeby pracodawcy częściej proponowali im bardziej elastyczne formy pracy, zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym (możliwość pracy zdalnej).

Automatyzacja
Rozwój sztucznej inteligencji może zagrozić tysiącom miejsc pracy. Część ekspertów uspokaja, że podobnie jak w czasie robo-rewolucji w przemyśle likwidacji stanowisk będzie towarzyszyć jeszcze bardziej dynamiczny proces tworzenia nowych. Ponadto uważają oni, że w 60% zawodów da się zautomatyzować jedynie około jednej trzeciej obowiązków.

Dodaj komentarz