Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Kadry

Trudne pytania do szefa

Trudne pytania do szefa

Szefowie bywają różni. Są tacy, którzy doskonale zarządzają, potrafią motywować i szanują swój zespół. Zdarzają się też jednak inni, przez których najchętniej zmienilibyśmy pracę. Przełożonego najlepiej poznajemy w momencie, kiedy zwracamy się do niego z problemem lub trudnym pytaniem. Jego…
Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

W ramach organizacji co jakiś czas dostrzega się nagły spadek wyników dobrego pracownika. Obniża się jego produktywność, zanika zaangażowanie. Warto zastanowić się nad przyczyną takiego zachowania. Regularnie przeprowadzane badania satysfakcji pracowników są sposobem na przeciwdziałanie początkom wypalenia zawodowego. Definicja wypalenia…
DNA firmy, czyli kultura organizacyjna

DNA firmy, czyli kultura organizacyjna

U podstaw każdej większej firmy leży, wpisująca się w jej DNA, kultura organizacyjna. Jest to system norm społecznych, wartości i zasad, poglądów oraz przekonań, których wspólnym mianownikiem są pracownicy. Jeśli jest pozytywna i dobra, to pracownicy chętniej dołączą do przedsiębiorstwa…