Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Chorujący pracownik zawsze chroniony?

Chorujący pracownik zawsze chroniony?

Przyczyn absencji pracowniczej może być wiele, najczęściej jednak związana jest ona ze zwolnieniem chorobowym. I choć prawo do L-4 to święte prawo pracownika, zbyt częste lub długotrwałe nieobecności spowodowne problemami zdrowotnymi mogą zdezorganizować pracę całej firmy, a pracodawcę narazić na dodatkowe koszty. Czy można w takim przypadku zwolnić podwładnego?

Generalnie przepisy chronią pracownika przebywającego na L-4, o ile dopełni on odpowiednich formalności. Pracownik ma bowiem obowiązek dostarczyć pracodawcy w ciągu tygodnia zaświadczenie od lekarza o chorobie, by usprawiedliwić nieobecność w pracy. Następnie może przebywać na zwolnieniu maksymalnie 182 dni. Jeżeli po tym okresie wymaga dalszego leczenia, które może mu pomóc wrócić do pracy, otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne (maksymalnie na okres 12 miesięcy).

Istnieje jednak od tej reguły parę wyjątków. Zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia można m.in. wtedy, gdy nie pracuje z powodu choroby ponad trzy miesiące (pod warunkiem, że jest zatrudniony krócej niż pół roku). Dodatkowo, jeśli pracownik chorował ponad 30 dni, pracodawca powinien skierować go na kontrolne badania lekarskie, by ocenić jego zdolność do wykonywania przydzielonych mu obowiązków. Gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi, że stan zdrowia pracownika nie pozwala mu na dalszą pracę w określonych warunkach, pracodawca może rozwiązać z podwładnym umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Istnieje również możliwość zwolnienia pracownika, który choruje zbyt często, ale wtedy pracodawca musi wykazać, że powtarzające się nieobecności dezorganizowały pracę całej firmy i generowały dodatkowe koszty np. związane z wynagradzaniem pozostałych pracowników za w pracę w godzinach nadliczbowych. W takim wypadku zwolnienie nie może się jednak odbyć w trybie natychmiastowym.

To nieprawda zatem, że chorujący pracownik ma pracę zagwarantowaną na zawsze. Jeśli jego częste zwolnienia chorobowe działają bezpośrednio na szkodę przedsiębiorstwa, pracodawca może dochodzić swoich praw w sądzie. Prawo chroni bowiem pracowników, ale pracodawców również.

Dodaj komentarz