Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Franczyza a rekrutacja – jak robić to dobrze?

Franczyza a rekrutacja – jak robić to dobrze?

Zarządzanie firmą, która prowadzona jest na zasadzie franczyzy wydaje się przedsięwzięciem jedynie z pozoru łatwym. Jest to bowiem bardzo specyficzny rodzaj działalności, w którym nietrudno o błędy – zwłaszcza te związane z poszukiwaniem oraz zatrudnianiem nowych pracowników. Decydując się więc na franczyzę, warto dobrze przemyśleć model zarządzania. W tym także sposób rekrutacji.

Każdy pracodawca – niezależnie czy rozwija swój własny pomysł, czy decyduje się na franczyzę – powinien poszukiwać możliwie najlepszych kandydatów do pracy: odpowiedzialnych, pracowitych oraz solidnych. Jest to bowiem ważne nie tylko z punkty widzenia jakości konkretnego biznesu, ale także całej marki – pracownik firmy opartej na franczyzie jest bowiem reprezentantem zarówno miejsca, w którym jest zatrudniony, ale i całej sieci. Dlatego też, rozwijając swój biznes, pierwszym krokiem powinno być jasne i klarowne ustalenie cech pożądanego przez partnera biznesowego pracownika, a także kryteriów, jakimi należy kierować się podczas rekrutacji. Ponieważ najczęściej doświadczenie leży po stronie franczyzodawcy – to oni także posiadają specjalistów i kadry odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi – najbardziej optymalnym modelem współpracy powinno być więc zaoferowanie wsparcia franczyzobiorcy.

I rzeczywiście, w bardzo wielu przypadkach tak właśnie wygląda rekrutacja pracowników. Centrala sieci rzadko odmawia prośbom o pomoc oraz chętnie oferuje konsultacje, a także udział przedstawicieli, specjalistów ds. rekrutacji podczas poszukiwań odpowiednich kandydatów. Nierzadko, w pomoc zaangażowany jest cały dział HR, który niedoświadczonemu franczyzobiorcy pomaga w zbudowaniu zespołu i implementowaniu sprawdzonych rozwiązań.

Rozwijając własną franczyzę, najprościej popełnić błąd związany z pośpiechem. Brak doświadczenia objawia się najczęściej w podejściu do wyboru kandydata – jest ona podejmowana nie w oparciu o rozmowę, dobre poznanie potencjalnego pracownika, a zawartość jego CV. Niestety, taki sposób rekrutacji rzadko przynosi oczekiwane skutki. W trakcie krótkiej rozmowy, traktowanej jako formalność nie da się bowiem zbudować dobrego zespołu.

Właśnie dlatego, budując swoją franczyzę warto pytać, warto prosić o wsparcie i warto korzystać z doświadczeń innych. To najprostszy sposób na to, aby przygoda ta nie skończyła się stanowczo zbyt szybko.

Dodaj komentarz