Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nie złożyłeś PIT-11 w terminie? Czeka cię grzywna!

Nie złożyłeś PIT-11 w terminie? Czeka cię grzywna!

Do końca lutego pracodawcy mieli obowiązek dostarczyć informację podatkową tzw. PIT-11 do urzędów skarbowych oraz do podwładnych, by mogli rozliczyć się z fiskusem. Kto nie zdążył tego zrobić, musi liczyć się z konsekwencjami. Co zrobić, by nie zapłacić kary?

Polskie prawo nakłada na zakłady pracy, zleceniodawców i zamawiających wykonanie dzieła obowiązek sporządzenia i przesłania PIT-11 podatnikowi oraz jednostce urzędu skarbowego, któremu on podlega. Dokument zawierający informację o dochodach danej osoby oraz o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy trzeba były wysłać do końca lutego. Podatnicy zaś mają czas do 30 kwietnia, by rozliczyć się z fiskusem.

Kto powinien wysłać PIT-a?

Niezłożenie takiej informacji w terminie może być traktowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zawsze za sprawcę czynu zabronionego uważa się konkretną osobę, a nie całą firmę. Może to być właściciel firmy lub osoba zarządzająca, czyli np. prezes spółki. Szef przedsiębiorstwa może wywinąć się od grzywny, jeśli za obsługę podatkową odpowiada pracownik, np. zatrudniony w firmie księgowy, kadrowiec lub zewnętrzne biuro rachunkowe. Za każdym razem okoliczności indywidualnie są rozpatrywane przez sąd. Prezes, dyrektor czy właściciel firmy i tak może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu niedopilnowania obowiązków.

Wysokość mandatu

Jeśli sąd potraktuje niedotrzymanie terminu złożenia PIT-11 lub jego niedostarczenie za przestępstwo skarbowe wówczas kara finansowa wynosi równowartość od 10 do 180 stawek dziennych. W przypadku wykroczenia skarbowego sąd lub urzędnik skarbowy może nanieść karę grzywny, która wynosi od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na szczęście kary finansowej da się uniknąć i nie jest to zbyt skomplikowane. Wystarczy złożyć tzw. „czynny żal”. Polega to na pisemnym powiadomieniu odpowiedniego organu o popełnieniu wykroczenia, czyli po prostu przyznanie się do winy. Należy tego dokonać wypełniając specjalny druk „czynnego żalu” lub przekazać ustnie do protokołu. Takiego dokumentu nie można jednak przesyłać drogą elektroniczną, gdyż nie będzie spełniał funkcji prawnej.

Dodaj komentarz